Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

DEN Academie

Bij de DEN Academie inspireren we cultuurprofessionals om strategische vraagstukken in de digitale transformatie van de cultuursector aan te pakken.

De Academie is een broedplaats voor nieuwe inzichten en ideeën, een werkplaats met inspirerende docenten en een uitwisselingsplaats voor kennis en ervaringen.

Wat is de DEN Academie?

De DEN Academie is dé plek voor deskundigheidsbevordering waar strategie en operationele kennis over de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie in de cultuursector in samenhang worden aangeboden.

 

DEN Academie

Daarmee springt de DEN Academie in op een behoefte in de sector: professionals geven aan dat juist vragen op het strategisch niveau structurele aandacht en expertiseontwikkeling nodig hebben. Dat zij behoefte hebben aan een duurzame plaats om die vragen met elkaar en met externe experts te verkennen en te delen. Een plaats om collega’s uit andere disciplines binnen de culturele sector te ontmoeten. Een plaats om geïnspireerd te worden en nieuwe perspectieven te vinden die toepasbaar zijn in de eigen sector en organisatie. De DEN Academie biedt die plaats.

Digitale transformatie in de culturele sector

De cultuursector werkt  op verschillende manieren, plekken en richtingen én met verschillende niveaus van intensiteit aan digitalisering. Digitalisering van objecten, ontsluiten van databases, open data, digital storytelling, samenwerken op digitale platforms en nog veel meer: het is allemaal aan het gebeuren in theaters, musea, archieven, bibliotheken en toneelgezelschappen. Dat geldt ook voor experimenteren met nieuwe technologie en inspelen op nieuwe klantvragen, -behoeften en -verlangens. Nieuwe producten maken het mogelijk om weer andere doelgroepen te bereiken en participatie van nieuwe gebruikers te stimuleren. Al deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor nieuwe partnerschappen, organisatiestructuren en werkwijzen. 

Daarmee ontstaan strategische vragen in organisaties en netwerken. Wat willen we bereiken? Voor wie? Met wie? Welke nieuwe mogelijkheden creëren we nu? Hoe kunnen we onze impact vergroten?  Hoe krijgen we de organisatie mee in digitale transformatie en met wie kunnen we samenwerken? Zijn nieuwe verdienmodellen mogelijk? Dat zijn vragen die in het opleidingsaanbod van de DEN Academie centraal staan.

Waar staat de DEN Academie voor? 

  • Verbinding tussen operationele en strategische vragen in de cultuursector over digitale transformatie;
  • Stimuleren van het benutten van de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie in de culturele sector;
  • Gericht op het vergroten van de impact van de (digitale) culturele content van culturele instellingen en netwerken;
  • Geborgd in de dagelijkse praktijk van de instellingen en netwerken én in de bestaande lokale, provinciale, nationale en Europese structuren;
  • In nauwe samenwerking met organisaties uit de cultuursector;
  • Inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector.
  • De DEN Academie werkt met gediplomeerde trainers

Programma's

De DEN Academie biedt drie toonaangevende programma’s aan:

 

Managementprogramma Digitale Strategie & Innovatie voor directeuren


Managementprogramma
Digitale Strategie & Innovatie
voor directeuren en senior managers

De data voor het voorjaar 2022 worden binnenkort bekend gemaakt.

Driedaagse intensieve cursus voor directeuren en senior managers in
culturele organisaties die de ambitie hebben om digitaal te innoveren. 

 

Op weg naar digitale transformatie

 

Digital transformation in the boardroom


Op weg naar digitale transformatie
in culturele organisaties

De data voor het voorjaar 2022 worden binnenkort bekend gemaakt.

 


Digitale transformatie
voor toezichthouders in de cultuursector

Op aanvraag

Eendaags programma voor directeuren, managers en senior medewerkers in de cultuursector over digitale strategie en netwerkvorming.   Incompanyprogramma voor Raden van Toezicht en Besturen in de culturele sector dat zich richt op strategische vraagstukken die digitale transformatie in de boardroom brengt.


 

Financieringsprogramma PPO

Leren en ontwikkelen moet voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector een vanzelfsprekend onderdeel van werk zijn. Daarom heeft het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) samen met minister Ingrid van Engelshoven (OCW) het programma PPO voor professionle ontwikkeling gelanceerd. Vanaf oktober 2020 kunnen werkenden en werkzoekenden, ook zzp’ers, met behulp van een aanvraagtool op de site hun ontwikkelvraag formuleren en hiervoor cofinanciering aanvragen. Er wordt eveneens een bijdrage verwacht van de werkgever en de werknemer. Het budget kan gebruikt worden voor verdieping en ontwikkeling, versterking van ondernemerschap, verbreding, of voor andere vormen van bij- of omscholing. Meer informatie over de regeling vind je hier.

De DEN Academie inspireert

Binnen de DEN Academie organiseren we ook bijeenkomsten en schrijven we artikelen waarin strategie en operationele kennis over digitale mogelijkheden samenkomen. In de zomer van 2020 organiseerden we bijvoorbeeld een webinar over methoden van toekomstverkenning en in het najaar van 2020 verscheen een rapport met vier scenario's over het cultuurpubliek van de toekomst. Je vindt hier alle extra content van de Academie terug:

Injoin

 

Voor deze programma’s is DEN Academie een samenwerking aangegaan met Injoin Trainingsbureau voor de erfgoedsector.

Wil je meer informatie over één van deze programma's? Of heb je opmerkingen of ideeën? Neem contact op met Arianne Neijenhuis.

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Hoofd bedrijfsvoering

Neem contact op met Arianne:


06 82 98 17 24

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.