De Injoin Innovatiescan: in welke fase zit jouw organisatie

Hoe vernieuwend is jouw organisatie of team? Met de Injoin Innovatiescan krijg je snel inzicht in welke innovatiefase jouw organisatie of team zich bevindt en op welke terreinen er kansen liggen om het innovatievermogen verder te ontwikkelen.

2 min. lezen

Het doel van innovatie is om meerwaarde voor jouw klant te creëren. Innovatie gaat niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, maar kan ook gaan over het vernieuwen van bedrijfsprocessen, strategieën of bijvoorbeeld marketing. Innovatie is dus meer dan een technische vernieuwing of verbetering; het kan het hele proces van activiteiten van een organisatie beslaan. De Injoin Innovatiescan brengt in kaart waar jij staat.

De vier succesfactoren van innovatiemanagement

  • Lerende organisatie
  • Innovatie komt van buiten
  • Netwerksamenleving
  • Innovatieklimaat

Deze factoren bepalen samen of een organisatie in staat is om snel en flexibel op veranderingen te reageren, in kansen te denken, en om gebruik te maken van het aanwezige netwerk bij het (door)ontwikkelen van (nieuwe) producten of diensten. De vier factoren zijn uitgewerkt in het innovatiemodel.

Het Injoin Innovatiemodel

Afbeelding van het Injoin Innovatiemodel. Het model bestaat uit een in kwarten gedeelde cirkel met pijlen met de klok mee. Linksbovenin staat lerende organisatie: Beschikken de medewerkers over de juiste competenties en vaardigheden, zoals creativiteit en experimenteren? Rechtsboven staat innovatie komt van buiten: Staat de organisatie in contact met de buitenwereld voor het creëren van nieuwe ideeën? Rechtsonder staat Netwerksamenleving: Werkt de organisatie samen met partners? Linksonder staat Innovatieklimaat: Kunnen er in de organisatie nieuwe ideeën worden bedacht en uitgevoerd?
Injoin, CC BY-NC-ND 4.0

Direct weten of jouw organisatie klaar is om te innoveren? Vul de vragenlijst in en doe de scan!

Deelnemen aan de DEN Academie

Een lerende organisatie creëren of versterken? Je leert het in de DEN Academie. Na deelname aan onze programma's ken je nieuwe werkmethoden en weet je hoe je netwerksamenwerkingen aangaat en benut. Doe bijvoorbeeld mee aan de workshop Innovatief werken of de cursus Digitale strategie & innovatie

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wilt weten over digitale transformatie.