Arja van Veldhuizen

Specialist cultuureducatie en directeur Stadsmuseum Woerden

Arja is een ‘museumdier’, maar ook thuis in het brede erfgoedveld. Haar specialisme is educatie en publieksbereik in brede zin. In de DEN Academie helpt ze jou bij het in staat stellen van mensen om cultuur en erfgoed te ontdekken.

Mensen in staat stellen om cultuur en erfgoed te ontdekken en daar zelf betekenis aan te geven: dat is haar drijfveer. Arja is een ‘museumdier’, maar ook thuis in het brede erfgoedveld. Haar specialisme is educatie en publieksbereik in brede zin.

Drie dagen per week geeft Arja leiding aan Stadsmuseum Woerden. Daarnaast werkt ze freelance als specialist cultuureducatie. Ze werkte onder andere voor LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) en doceert het vak Erfgoed & Onderwijs als gastdocent bij de Reinwardt Academie.

Eerder werkte ze voor het Amsterdam Museum en het Tropenmuseum, CODA (Apeldoorn) en Landschap Erfgoed Utrecht. Ze is in de internationale museumvereniging ICOM (International Council Of Museums), nu als lid van het bestuur van ICOM Nederland, voorheen als bestuurslid in CECA, het educatiecomité. Sinds 1 januari 2020 is ze daarnaast lid van de adviescommissie Geschiedenis en letteren van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector