Maaike Verberk

Algemeen directeur

Maaike Verberk is directeur van DEN. Ze zet haar ervaring en netwerk in om professionals in de cultuursector te inspireren tot digitaal leiderschap en ze stimuleert voor organisaties een strategische aanpak voor digitale innovatie.

Over Maaike

Op verschillende plekken in de cultuursector bekleedde Maaike leidingevende en beleidsmatige functies. Binnen DEN is Maaike onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de organisatiebrede strategie. Vanuit haar bedrijfskundige en toezichthoudende kennis en ervaring is ze expert op gebied van digitaal leiderschap, digitale strategie en de wijze waarop digitale transformatie op toezichthoudend niveau geagendeerd wordt in de cultuursector.

Maaike heeft het Strategic Foresight programma afgerond. De methode van toekomstverkennen draagt ze uit in de sector en in gebruikt ze binnen DEN voor het signaleren en duiden van trends en technologieën. Maaike is daarnaast ook trainer voor een aantal strategische programma’s van de DEN Academie.

Nevenactiviteiten: Maaike is lid van de Expert groep voor Common European Data space for Cultural Heritage (CEDCHE) van de Europese Commissie en Voorzitter van de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata. Ook is Maaike penningmeester in het bestuur van November Music (Den Bosch).

De DEN nieuwsbrief vol inspiratie en kennis.

Iedere maand in je inbox!