Algemene voorwaarden van DEN

In de algemene voorwaarden leggen wij uit onder welke voorwaarden wij diensten verlenen. Neem vooral contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Wij bieden in het kader van onze doelstelling allerlei diensten aan. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het geven van algemeen of op maat advies, het verzorgen van opleidingen, trainingen en een management programma, het organiseren van lezingen en conferenties, en het verstrekken van informatie in nieuwsbrieven, e-mails en in persoonlijke contacten, tijdens bijeenkomsten en via onze websites (www.den.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening, alle door ons uitgebrachte offertes, Opdrachten, gesloten Overeenkomsten, de totstandkoming daarvan, alsmede op alle rechtsverhoudingen, die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden.

Deel deze pagina

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector