Natalie Fransen

Adviseur projectondersteuning

Natalie Fransen richt zich op het verbinden van alle cultuurprofessionals om kennisdeling en samenwerking te stimuleren.

Over mij

Natalie heeft ervaring binnen de cultuursector opgedaan bij het Kunstmuseum Den Haag. Daar zag ze hoeveel kansen er liggen op het gebied van digitalisering en digitale transformatie binnen de cultuursector.

Via de DEN Academie helpt zij graag de cultuurprofessionals deze kansen te herkennen en hanteerbaar te maken. Vanuit de DEN Academie is de vraag ontstaan om meer verbinding te leggen tussen de deelnemende cultuurprofessionals en de organisaties waarin zij werken. Van elkaar leren en samenwerken staat hierin centraal. DEN bouwt daarom aan een community om de betrokkenheid van alle deelnemers van de DEN Academie, en andere stakeholders, te verhogen. Zodat DEN hen mee kan nemen in het digitale transformatieproces en zij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Stappen zetten in digitale transformatie?

Schrijf je in voor de DEN Academie! Hier krijg je handvatten aangereikt over hoe je jouw aanbod toekomstbestendig maakt in deze veranderende digitale samenleving. Je leert methodes over hoe je nu al het publiek van de toekomst centraal stelt en we zoeken samen naar nieuwe mogelijke businessmodellen.

De DEN nieuwsbrief vol inspiratie en kennis.

Iedere maand in je inbox!