Twee turners die samen een oefening uitvoeren. Ze zijn met elkaar verbonden door op elkaar te steunen.

Een verbindende organisatie: Zo ga je verder

Jouw organisatie is verbindend. Jullie zijn in transitie van losse initiatieven naar strategie-gedreven digitale activiteiten. Benieuwd hoe je de volgende stap kunt zetten? Ontdek het op deze pagina.

Afbeelding1

Jouw organisatie is verbindend

Je organisatie staat in de vierde fase van digitale transformatie. Investeer in een wendbare organisatie zodat je steeds beter in kan spelen op de veranderende wensen van de bezoeker en nieuwe digitale ontwikkelingen. In deze fase is het werken naar integraliteit en meetbaarheid een belangrijke stap. Dit doe je door de digitale ambities onderdeel te maken van de organisatiestrategie en een methode te ontwikkelen om resultaten te meten. Bijvoorbeeld door te werken met dashboards. Hieronder vind je informatie die je verder brengt op de vijf onderdelen uit de scan. Bekijk op welke onderdelen jouw organisatie hoger of lager scoort en klik door naar de informatie die voor jullie belangrijk is.

Onderdeel 1: Strategie en budget

Maak digitale initiatieven onderdeel van de organisatiedoelstellingen. Stimuleer en faciliteer doorlopend nieuwe digitale projecten en toets deze aan jullie strategie. Ontwikkel daarnaast een methode om digitale initiatieven te evalueren: toets zowel het proces als de uitkomst aan jullie strategie. Zorg dat budget structureel beschikbaar blijft om de digitale doelstellingen te behalen, subsidies kunnen hier aan bijdragen.

Onderdeel 2: Cultuur en competenties

Digitale transformatie vraagt om een innovatieve organisatiecultuur. Versterk deze via iteratief werken, ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, samenwerking en open communicatie.

Onderdeel 3: Waardecreatie

Welke meerwaarde wil je teweegbrengen met je digitale strategie? Investeer in structurele samenwerking met organisaties binnen en buiten de sector die waarde toevoegen aan de digitale ambities en voor het publiek van de toekomst.

Onderdeel 4: Data en technologie

Data werkt het best als iedereen het begrijpt. Zorg dat inzichten uit publieks- en organisatiedata analyses breed beschikbaar zijn voor de organisatie, bijvoorbeeld via dashboards.

Onderdeel 5: Processen en structuur

Versterk co-creatie door IT en andere organisatieonderdelen samen te brengen in multidisciplinaire projectteams. Heb je de kennis niet in huis? Werk dan samen met interne collega's en externe partners.

Monitor je vooruitgang

De informatie op deze pagina helpt je bij het zetten van de volgende stap in digitale transformatie. Maar wat brengen jouw acties teweeg? Bewaar de resultaten uit de Zelfscan Digitale Ontwikkeling en monitor je activiteiten. Doe de scan over 6 of 12 maanden nog een keer om de voortgang in je organisatie te zien. 

Deze pagina laat een uitkomst zien van de Zelfscan Digitale Ontwikkeling. Lees meer over deze scan.

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.
Schrijf je in!