Waarom het National Museum in Denemarken kiest voor een datagedreven aanpak

Het National Museum of Denmark is het grootste museum over de Deense cultuurgeschiedenis in Denemarken. Met in totaal 17 locaties bestaande uit kastelen, Viking vestingen en oorlogsmusea trok het National Museum in 2022 ruim 1.6 miljoen bezoekers. Een datagedreven aanpak helpt het museum om nieuw publiek te trekken, vertelt Head of Insights Søren Moesgaard Bjørnsen. Hoe? Dat lees je hier!

5 min. lezen

Het belang van een datagedreven aanpak

Nadat er in 2017 werd bekort op overheidssubsidies koos het National Museum ervoor om een entreeprijs te vragen voor hun musea. Een bewuste stap, zegt Søren: “Sommige mensen denken dat er meer bezoekers komen als je de entree gratis maakt, maar het werkt niet zo. Wat wel werkt is het relevanter en aantrekkelijker maken van jouw product en hierdoor jouw potentiële bezoekers bewust te maken van wat je aanbiedt.” Een datagedreven strategie was hierbij de sleutel. Door middel van data-onderzoek kregen ze meer inzicht in waar de bezoekers behoefte aan hebben en hoe ze nieuw publiek kunnen trekken.

''Aan de hand van een datagedreven strategie kan je je product relevanter en aantrekkelijker maken.''

Søren Moesgaard Bjørnsen

Hoe is het National Museum hiermee gestart?

Het National Museum begon met marktonderzoek om uit te vinden hoe het publiek over hen denkt en waar kansen liggen voor verandering. Tijdens dit marktonderzoek werden zowel huidige bezoekers als niet-bezoekers bevraagd, zo kreeg het museum een duidelijk beeld van de wensen en motivatie van verschillende doelgroepen. Uit het onderzoek bleek dat niet-bezoekers het museum wel belangrijk vinden, maar dat het voor hen als een verplichting voelt om naar een museum te gaan. “Voor mensen die niet regelmatig naar een museum gaan, is een museum iets dat ze pas na een aantal bezoeken gaan leren waarderen” legt Søren uit.

Het museum deed marktonderzoek en hield focusgroepen. Op basis van die data ontwikkelden ze persona’s om verschillende doelgroepen te segmenteren. Om hun publiek te vergroten, keek het team naar hoe zij niet-bezoekers konden betrekken bij hun programma. Dus; hoe maak je het juiste aanbod zichtbaar bij de juiste doelgroep? Deze strategie leverde bij hun expositie over Vikingen een publiek op met 42% nieuwe bezoekers.

De vier stappen van datagedreven werken

“Voordat je met de data aan de slag gaat is het belangrijk om te weten wat het doel van de data is en waarvoor je het gaat gebruiken,” vertelt Søren.

 1. Data verzamelen

  Data is te verzamelen op verschillende manieren, zo kun je bijvoorbeeld bezoekers een survey laten invullen of zoals het National Museum een focusgroep of markonderzoek inzetten.

 2. Data interpreteren

  Data interpreteren is belangrijk, want data spreekt nooit voor zichzelf. Daarom is het belangrijk om mensen in dienst te nemen die weten hoe zij de data wel of niet moeten interpreteren.

 3. Data accepteren

  De resultaten die uit de data komen zullen niet altijd positief zijn, daarom is het belangrijk om de data te accepteren zoals het is, zodat je ermee aan de slag kan.

 4. Data implementeren

  Data geeft aan waar verbeteringen gemaakt kunnen worden en wat al goed gaat. Om de data van waarde te maken is het belangrijk om de data ook daadwerkelijk te implementeren binnen jouw organisatie.

Aan de slag met data in jouw organisatie? Gebruik het stappenplan van de Taskforce Publieksdata.

Begin met je doelen

Met KPIs (kritieke prestatie-indicatoren) kun je de prestaties van jouw organisatie meten en overzichtelijk en concreet zien wat wel of niet goed gaat. Bij het National Museum meten ze de volgende KPIs:

 • Bewustzijn
 • Bezoekersaantallen 
 • Opleiding (Het museum streeft ernaar om ook bezoekers te krijgen met een lagere opleiding) 
 • Laatste bezoek 
 • Leeftijd, demographics 
 • Tickets en overige aankopen 

Zo heeft het National Museum voor tentoonstelling een KPI met als doel 40% nieuwe bezoekers. Door dit te meten krijgen ze inzicht in welke tentoonstellingen wel of geen nieuwe bezoekers aantrekken. Deze inzichten nemen ze vervolgens mee in de curatie van nieuwe programma’s.

The Data Squeeze: organisatiebrede inzet

Nadat de KPIs zijn gesteld is het belangrijk om hier organisatiebreed mee aan de slag te gaan. Iedereen in de organisatie draagt binnen hun functie bij aan de datagedreven aanpak. Bij het National Museum noemen zij het ‘the data squeeze’ en ziet het er als volgt uit:

Directeur/senior management:

 • Stelt strategische KPIs op
 • Vordert datagedreven aanpak
 • Verandert de werkcultuur
 • Strategisch plannen en budgetteren

Werknemers:

 • Worden geleid door de KPIs
 • Vordert datagedreven aanpak
 • Vragen nieuwe data en inzichten op
 • Leveren KPIs op aan management

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.