Onderzoek en rapporten over publieksdata

Verkrijg nieuwe inzichten uit rapporten en onderzoeken over publieksdata. Hieronder vind je een aantal bronnen en een korte introductie. Klik op de links om de volledige stukken te openen. 

3 min. lezen

Dit is een artikel van Taskforce Publieksdata. Artikelen van de Taskforce worden gehost op de website van DEN.

Rapport: Schets van toekomstige samenwerking in het delen van publieksdata in de cultuursector'

De Taskforce Publieksdata heeft laten onderzoeken hoe de partijen in de sector zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken als het gaat om het delen en toepassen van publieksdata. Dit onderzoek, uitgevoerd door Siebe Weide, heeft geresulteerd in acht aanbevelingen die staan in het rapport 'Schets van toekomstige samenwerking in het delen van publieksdata in de cultuursector'. Dit rapport, dat je hieronder kunt downloaden, heeft als input gediend voor de plannen die de taskforce heeft ontwikkeld voor 2022 en 2023.

Het rapport kun je hier downloaden

Publieksdata in de culturele sector

ECM en DEN - maart 2020

Hoe wordt in de Nederlandse cultuursector gewerkt met publieksdata en wat zijn kansen voor samenwerking binnen het publieksonderzoek? Dit is een inventarisatie van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over cultuurbezoekers, gepubliceerd door DEN in samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken.

Lees meer over de inzichten en download het rapport.

Landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de culturele sector

PPMC en SiRM in opdracht van OCW - augustus 2020

Onderzoek naar mogelijkheden van een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata en naar de meest geschikte organisatievorm hiervoor.

Doelen van het samenwerkingsverband:

  • Bevordering van het verzamelen, gebruiken en delen van publieksdata én inzichten door kleinere en grote culturele instellingen;
  • Vergroting van het inzicht in bezoekers en niet-bezoekers van individuele instellingen;
  • Bevorderen van data-gerelateerde deskundigheid en vaardigheden.

Lees meer over de totstandkoming van het samenwerkingsverband. 

Samen sterker, op weg naar één platform voor de cultuursector

Cultuur Inzicht

Hoe kijkt de culturele sector naar een online samenwerkingsplatform voor databeheer en wat zijn de voorwaarden? Onderzoek van OCW en PACCT naar een mogelijk samenwerkingsmodel op het terrein van publieksinformatie, waarmee de sector duurzaam versterkt wordt.

Volg de ontwikkelingen via de website cultuur-inzicht.nl (Opent een externe link)

Understanding Museum Visitors' Motivations and Learning

Wat herinneren mensen zich van hun museumbezoeken? Welke factoren leken het meest bij te dragen aan de vorming van langetermijnherinneringen aan een museumbezoek? Op basis van de transcripties van vraaggesprekken met 22 museumbezoekers zijn museumherinneringen kwalitatief geanalyseerd. Lees hier de belangrijkste bevindingen van John Falk. (Opent een externe link) Hij heeft er ook het boek Identity and the museum visitor experience (Opent een externe link) over gepubliceerd.

Meer publiek dankzij fact-based marketing in de culturele sector

VSBfonds - 2016

Fact-based marketing maakt het mogelijk om beter tegemoet te komen aan de wensen van het publiek en het zo.

aan u te binden. In het kader van het programma Publieksbinding van VSBfonds, werkten vijf musea en acht podia hard aan het bedenken en testen van acties. De conclusie uit deze pilotprojecten is dat fact-based marketing een belangrijke impuls kan geven aan de culturele sector in Nederland.

Lees de publicatie (Opent een externe link).


Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector