Inventarisatie jongerendata in de culturele sector

Wat weten we in de culturele sector over jongeren? Welke data zijn al beschikbaar? En wat zouden we graag willen weten? Het CJP heeft hier, ondersteund door de Taskforce Publieksdata, onderzoek naar laten doen. Het rapport hierover is nu beschikbaar.

Diverse organisaties verzamelen en gebruiken jongerendata over cultuureductie, -participatie en -beleving. Dit onderzoek is uitgevoerd om te inventariseren hoe de reeds beschikbare kennis over jongeren kan worden gebruikt voor en door de sector. Er zijn drie onderzoeksvragen gesteld:

  • Welke data heeft de sector al in haar bezit?
  • Welke behoefte speelt er om deze data te verrijken?
  • Hoe kunnen/willen relevante partijen hier een rol in spelen?

Behoeftes

Diverse experts hebben aan het onderzoek meegewerkt en 68 cultuurinstellingen hebben vragen beantwoord over hun behoeftes. Uit het onderzoek is gebleken dat er wordt gewerkt met verschillende methodes. Bovendien beschikken sommige partijen alleen over secundaire data (afkomstig van andere partijen). Wat de behoeftes betreft zijn er veel raakvlakken. Er is een sterke behoefte aan meer jongerendata, met name voor het optimaliseren van de dienstverlening voor jongeren. Ook is er behoefte aan meer inzicht in bereik, redenen waarom jongeren niet komen en de vraag waarom jongeren zich tot een bepaald product of een instelling aangetrokken voelen.

Stappenplan

In het rapport wordt geconcludeerd dat het niet haalbaar is om in één keer tot een gezamenlijk datamodel te komen, onder andere vanwege de diversiteit aan doelstellingen en dataverzamelingsmethoden waarvoor jongerendata worden gebruikt. Het voorstel is om stapsgewijs jongerendata uit de culturele sector met partijen onderling te ontsluiten. In een stappenplan worden verschillende doelstellingen voor zowel de korte als de lange termijn omschreven.

Meer weten? Download dan het hele rapport 'Inventarisatie jongerendata culturele sector 2023'

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector