Belangen en behoeftes van makers

Welke wensen en behoeftes op het gebied van publieksdata leven er bij individuele makers, zzp'ers, kleinere gezelschappen en collectieven? De Taskforce Publieksdata vroeg Winfred Voordendag en Ezra Bredius dit te onderzoeken. Download de rapportage waarin zij gedachten, belangen, behoeftes en belemmeringen in beeld hebben gebracht.

3 min. lezen

Dit is een artikel van Taskforce Publieksdata. DEN is voorzitter van deze taskforce. Lees meer.

Ook voor makers is het goed en belangrijk te weten wat de meerwaarde van publieksdata is. De Taskforce Publieksdata wilde meer zicht op de behoeften en belemmeringen om hier vervolgens beter op in te kunnen spelen. Binnen de kunstensector, en met name binnen de podiumkunsten, worden op centraal niveau veel data verzameld of op het niveau van publieksinstellingen en podia. Individuele makers hebben vaak minder zicht op beschikbare data, minder toegang tot deze data en vaak ook minder capaciteit om er zinvol gebruik van te maken.

Een van de makers waar Winfred en Ezra mee spraken zei bijvoorbeeld het volgende: “(…) Wij worden altijd gedwongen bij onze publiciteit met hagel te schieten. We hebben geen idee wie er in de zaal zit, wie onze klant is, we kunnen daardoor geen klantprofielen en klantbinding opbouwen”. De onderzoekers spraken in totaal met negentien personen; makers, opdrachtgevers en experts op het gebied van publieksdata.

Aanbevelingen

In de rapportage van het onafhankelijke onderzoek - met als titel ‘Belangen en behoeftes van makers op het gebied van publieksdata’ - komen veel ervaringen en wensen aan bod. Op basis daarvan zijn vier aanbevelingen geformuleerd:

  • Faciliteer en promoot meer samenwerking tussen podia en makers
  • Ontwikkel samen met partners en opleidingsinstituten trainingen en opleidingen op het gebied van het gebruik van publieksdata
  • Ondersteun of initieer pilots en kleinschalige projecten op het gebied van publieksdata
  • Doe nader onderzoek naar het verwerven van meer inzicht in publiek, bij voorkeur in samenwerking tussen podia en makers

Gewoon beginnen

Met dit rapport beschikken makers en betrokken partijen over een gezamenlijk startpunt waarop kan worden voortgebouwd. De taskforce wil doorpakken op basis van de aanbevelingen. Er zal aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven waarbij makers en bijvoorbeeld podia samenwerken aan concrete oplossingen, zoals trainingen en opleiding, en het verspreiden van inspirerende best practices. Het is niet mogelijk om direct voor alle partijen binnen de sector een oplossing te bieden, maar er wordt wel op korte termijn iets in beweging gezet. En dat sluit aan bij de belangrijkste conclusie van het rapport: ‘gewoon beginnen!’

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.