Logo Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata

Taskforce Publieksdata

Inzichten vanuit publieksdata bieden volop kansen. Je kunt deze gegevens inzetten om je publiek centraal te stellen én jouw organisatie voor te bereiden op het publiek van de toekomst. Wie zijn publiek goed kent is wendbaar. Het zorgt ervoor dat je de inzichten in handen hebt om op basis van kennis strategische keuzes te maken rondom programmering en beleid. Met goede inzichten kun je bovendien het verdienvermogen vergroten.

Maar hoe verzamel je data en op welke manier benut je vervolgens de kansen uit data-analyses? Welke data heb je nodig? Hoe pak je dit AVG-proof aan? Op publieksdata vind je inspiratie en tools om aan de slag te gaan!

Over Taskforce Publieksdata

Het programma publieksdata is bedoeld voor iedereen die zich binnen een culturele instelling bezighoudt (of bezig wil houden) met publieksdata en voor stedelijke en regionale organisaties die zich richten op cultuurparticipatie.

De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata wordt gevormd door zeven instellingen uit het culturele veld, namelijk: Cineville, CJP, Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP), Kunsten '92, Platform Acct, Rotterdam Festivals en onder leiding van DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en loopt t/m eind 2024.

Updates en nieuws

Updates en het laatste nieuws vanuit de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata.

Aan de slag met publieksdata

Een verzameling artikelen en notities over (veilig) werken met publieksdata binnen de culturele sector.

Meer inspiratie

Kom meer te weten over het Culturele Doelgroepenmodel in de praktijk of laat je inspireren door kunstenaars en artiesten.

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector