Over ons

DEN is dé aanjager van digitale transformatie voor cultuur. We signaleren trends, ondersteunen innovatie, ontwikkelen kennis en bieden tools om direct mee aan de slag te gaan. Want samen bereiken we het publiek van de toekomst. Zet vandaag de eerste stap met DEN.

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Vanuit huis boeken we reizen, shoppen we online, lezen we de digitale krant en gaan we naar de thuisbioscoop. Bijna alle sectoren ontwikkelen door van fysiek naar digitaal of zoeken een hybride vorm. Dat noemen we digitale transformatie. Tijd voor de cultuursector om in te stappen, vinden we bij DEN. Daarom richt DEN (voorheen de afkorting van Digitaal Erfgoed Nederland) zich niet meer alleen op de erfgoedsector maar op de héle cultuursector. Wij helpen culturele instellingen om zich voor te bereiden op het publiek van de toekomst en relevant te blijven in een veranderende samenleving.

Cultuur altijd, overal en voor iedereen

Door kansen van de digitale samenleving optimaal te benutten, zorgt de cultuursector dat cultuur altijd en overal om ons heen is, en iedereen cultuur kan maken, delen en beleven. Cultuurprofessionals zijn de leider in deze digitale transformatie. Van stafmedewerker of educator tot leidinggevende, directeur of maker.

Wanneer je je bewust bent van de mogelijkheden van digitaal, kun je stappen zetten om het publiek te vinden, binden en boeien. Nu en in de toekomst. DEN voorziet je van nieuwe vaardigheden en kennis die je hierbij helpen. Laat je inspireren, experimenteer met digitaal aanbod, optimaliseer processen, wissel kennis uit en inspireer anderen om ook innovatiever te werken. Samen zetten we stappen in het proces van digitale transformatie, binnen je organisatie of zelfstandige werkpraktijk en in de sector.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Bekijk onze kennis & inspiratie pagina.

Voor, door en met elkaar

Naast cultuurprofessionals en organisaties richt DEN zich op het omringende ecosysteem dat organisaties nodig hebben om daadwerkelijk digitaal vooruit te komen. Dit doen we via een (inter)nationaal netwerk van organisaties binnen en buiten de cultuursector, zoals brancheorganisaties, kennisinstellingen, overheden, fondsen, publiek-private samenwerkingen met tech-startups, game- en mediabedrijven et cetera. Samen zorgen we met deze partijen voor financiële, beleidsmatige, inhoudelijke en juridische randvoorwaarden om digitale transformatie succesvol te maken. Samen realiseren we onze visie waarin digitaal cultuur altijd en overal toegankelijker maakt voor iedereen.

Jaarverslagen

DEN volgt de Governance Code Cultuur en publiceert de laatste inhoudelijke en financiële jaarverslagen. Hier vind je alle jaarverslagen vanaf 2015.

2023

De sterke ontwikkeling van digitale technologie en de veranderingen in de samenleving bieden kansen voor nieuwe waardecreatie voor de cultuursector, zoals het verbreden en verdiepen van publieksgroepen en nieuwe creatieve mogelijkheden voor makers. In het afgelopen jaar heeft DEN haar activiteiten en organisatie doorontwikkeld om de sector hierin optimaal te ondersteunen. We ontwikkelden succesvolle tools zoals de Digitale Transformatie Scan, breidden de DEN Academie uit met incompanyprogramma's, voerden een verkenning uit in het Caribisch gebied, organiseerden workshops, verbeterden de toegankelijkheid van onze website, presenteerden een nieuwe podcastserie 'Cultuurshift' en organiseerden de online DEN Conferentie. Daarnaast hebben we de digitale transformatie verankerd in de BIS-voorwaarden en werkten we ook in Europees verband intensief samen rondom agendavorming voor het Europese cultuurbeleidsforum over digitale transformatie.

Benieuwd naar het hele verslag? Download het jaarverslag 2023. (Opent een externe link)

Eerdere jaarverslagen

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur (Opent een externe link) (GCC) is een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. DEN volgt deze code en onze Raad van Toezicht gebruikt het als leidend instrument om toezicht te houden. De bestuurder en RvT verankeren de principes van de GCC in de organisatie en reflecteren hierop in het bestuursverslag, dat als onderdeel van het jaarverslag wordt gepubliceerd op deze pagina.

Naast de Governance Code Cultuur hebben we een directie- en toezichthoudersreglement. Hiermee borgen we dat de rollen van bestuurder en toezichthouder worden ingezet om het organisatiebelang te dienen. Er kan vanuit de organisatie een beroep worden gedaan op hun adviesrol. Bekijk het functieprofiel van onze RvT of de huidige RvT-leden op onze teampagina.

Alle activiteiten van DEN dienen ons maatschappelijke doel en onze visie, namelijk ‘Door kansen van de digitale samenleving optimaal te benutten, zorgt de cultuursector dat cultuur altijd en overal om ons heen is, en iedereen cultuur kan maken, delen en beleven’. Het uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de missie en activiteiten van DEN.

Diversiteit, inclusie en toegankelijkheid

DEN zet zich in voor de Code Diversiteit & Inclusie (Opent een externe link). We willen dat cultuur altijd, overal en voor iedereen is. Ook binnen onze eigen dienstverlening en organisatie streven we naar diversiteit, inclusie en toegankelijkheid:

  • Programma: Digitale transformatie en het gebruik van digitale technologieën draagt op verschillende manieren bij aan de toegankelijkheid van cultuur. DEN deelt kennis en organiseert activiteiten over dit onderwerp om culturele organisaties kennis te laten maken met / inspireren over deze mogelijkheden.
  • Partners: DEN werkt met een flexibele schil, binnen en buiten ons netwerk. Ook kiezen we samenwerkingspartners die nieuwe invalshoeken brengen in onze aanpak. Hierdoor ontstaat een waardevolle uitwisselingen van kennis, ervaring en achtergrond.
  • Personeel: DEN ambieert een meerstemmige organisatie. We zetten stappen om ons team inclusiever te maken; bijvoorbeeld door vacatures ook uit te zetten bij gespecialiseerde bureaus. Ook in het wervings- en selectieproces van de RvT neemt diversiteit en inclusie een duidelijke plek in en nodigt DEN kandidaten uit die de meerstemmigheid van onze organisatie vergroten.
  • Publiek: We willen dat alle informatie op onze website voor iedereen vindbaar en toegankelijk is. Met periodieke gebruikerstesten en doorontwikkelingen werken we continu aan het toegankelijker maken van onze informatie en dienstverlening. Lees meer over de toegankelijkheid van onze website. Bij het schrijven van teksten hanteren wij de handreiking 'Waarden voor een nieuwe taal' van LKCA (Opent een externe link) en handleiding 'Woorden doen ertoe' van Wereldmuseum (Opent een externe link).

Fair Practice Code

DEN onderstreept de Fair Practice Code (Opent een externe link). Onze medewerkers (vast en flexibel), trainers en stagiairs ontvangen een eerlijke vergoeding. DEN volgt hierin de Cao Onderzoeksinstellingen. We gaan zorgvuldig om met auteursrechten van derden en publiceren zelf (waar mogelijk) onder een Creative Commons licentie. We werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en bieden een ruim opleidingsbudget (4%). We zetten ons in voor een veilige werkomgeving, zo is er een externe vertrouwenspersoon, bedrijfsarts en klachtenprocedure. We brengen deze onderwerpen blijvend onder de aandacht met teamtrainingen over bijvoorbeeld omgangsvormen en integriteit. Dit vergroot de zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon en verlaagt de drempel voor zowel medewerkers als de Raad van Toezicht.

Deel deze pagina

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wilt weten over digitale transformatie voor jou en de sector.