DEN is het kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. Hier vind je informatie over het beleid, de geschiedenis en de medewerkers van DEN. Ook vind je meer informatie over de adviesraad en de Raad van Toezicht.

Beleid van DEN

De opkomst van de digitale transformatie in de maatschappij roept voor culturele organisaties nieuwe vragen op en biedt nieuwe kansen. DEN stelt culturele instellingen in staat om die kansen en mogelijkheden te benutten.

Geschiedenis van DEN

DEN heeft zich sinds 1996 ontwikkeld tot wat het nu is: het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering.

Adviesraad

De adviesraad is een representatieve vertegenwoordiging uit het werkveld van DEN die ons kritisch volgt en inspireert tot een dienstverlening die zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategie van de organisatie en het financieel en operationeel beleid. De algemeen directeur is hiervoor verantwoordelijk en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Jaarverslagen

DEN volgt de Governance Code Cultuur en publiceert de laatste inhoudelijke en financiële jaarverslagen op de website. Lees hier de meest recente jaarverslagen vanaf 2012.

Privacy bij DEN

Bij DEN hechten wij waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens. In onze verklaring lees je welke gegevens we verwerken en met welk doel.

Medewerkers

Het team van DEN houdt zich bezig met verschillende thema's rondom digitalisering in de cultuursector. Lees hier meer over de ervaringen en expertises van de medewerkers.

Werken bij DEN

Momenteel heeft DEN geen vacatures.

Deel dit artikel