Impact meten: Dit is hoe DutchCulture dat aanpakt

DutchCulture ondersteunt artiesten, kunstenaars en culturele instellingen in hun internationale ambities. Om te achterhalen of de activiteiten die ze organiseren daadwerkelijk bijdragen aan hun doelstellingen, meten ze de impact ervan.

4 min. lezen

DutchCulture (Opent een externe link) wil met hun activiteiten bijdragen aan grote maatschappelijke doelen zoals internationale samenwerking, artistieke ontwikkeling en de positionering van de Nederlandse kunst- en cultuursector in het buitenland. Dit zijn echte impactdoelen: verandering bij publiek en de maatschappij.

Door die impact te meten zie je wat je bereikt en leer je waar je kunt verbeteren. Het helpt ook bij externe verantwoording aan bijvoorbeeld financiers en de politiek.

Meer weten over het belang van impact? Lees ons artikel over de betekenis van impact voor cultuur

Impact meten begint met het stellen van vragen

Door vooraf te bepalen wat je wil weten en meten en welk publiek je wil bereiken, kun je vragen formuleren. Daar komen antwoorden uit die de data vormen, waarmee je kunt gaan meten. Voor je begint met impact meten, is het belangrijk om inzicht te hebben in de factoren die leiden tot impact.

DutchCulture inventariseerde welke ‘input’ zij hebben. Dat zijn factoren zoals tijd, geld en ‘in de culturele sector ook bloed, zweet en tranen’, aldus communicatieadviseur Vinod Singh. Naast ‘input’ zijn er de daadwerkelijke activiteiten, daarbij definieert DutchCulture zorgvuldig factoren zoals thema en doelgroep van een activiteit.

Wanneer de activiteit heeft plaats gevonden, kijkt Vinod naar de ‘output’. Dat is het moment dat het meten begint. Onder output vallen data zoals bereikcijfers en data waarvoor je je publiek moet bevragen over de waardering voor de activiteit

"Als DutchCulture vragen we ons constant af: “doen we de goede dingen? Doen we de dingen op de goede manier en wat is onze toegevoegde waarde voor onze doelgroep?"

Vinod Singh, communicatieadviseur bij DutchCulture

DutchCulture verzamelt deze data met behulp van Cigarbox (Opent een externe link), een tool gespecialiseerd in het inzichtelijk maken, managen en vergroten van de maatschappelijke impact van projecten.

Deze data worden ingevoerd in een theory of change, of veranderstrategie, een model dat weergeeft hoe jouw activiteit leidt tot de verandering die je voor ogen hebt. . Hoe je dat aanpakt, leer je in de zelfstudiemodule Impact meten van de DEN Academie.

Effect

Veel organisaties houden cijfers bij over hun bezoekers en doen ook klanttevredenheidsonderzoek. DutchCulture gaat verder, door de data rondom de output te koppelen aan hun doelstellingen. De vraag is dan: wat doet ons publiek met onze output en draagt dit bij aan onze doelstellingen? Dat zijn directe effecten, waarover het publiek na afloop van een activiteit wordt bevraagd.

Impact op lange termijn

Maar of DutchCulture echt bijdraagt aan de grote impactdoelen die zij voor ogen hebben, dat kan alleen over een langere periode worden gemeten. Vinod noemt impactmeten dan ook: ‘Het volgen of opnieuw benaderen van je publiek. Met daarbij de vraag, of ze iets met de outcome hebben gedaan.’ Om dat te duiden gebruikt Vinod alle informatie, ook van de eerdere stappen. Op termijn leiden deze inzichten tot aanscherping van de activiteiten, om op die manier meer impact te kunnen maken.

Tips vanuit de ervaring van DutchCulture

  1. Begin klein en houd het simpel

    Pas impactmeten eerst toe op een specifiek project of bedenk eerst een factor om te onderzoeken.

  2. Betrek impactmeting meteen vanaf de start

    Anders dan bij een evaluatie achteraf, is het bij impactmeten belangrijk om er meteen aan de start van een project mee te beginnen. Alleen dan kun je nagaan welke verandering je teweegbrengt.

  3. Impactmeting = je gehele organisatie betrekken

    De grootste inzichten verkrijg je door samen na te denken over impact en de inzichten met de hele organisatie te bespreken.

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.