Wat is het verschil tussen een evaluatie en een impactanalyse?

De termen ‘evaluatie’ en ‘impactanalyse’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn niet hetzelfde. In dit artikel lees je meer over het veschil. Maar om met de kern te beginnen: het belangrijkste is dat je zo vroeg mogelijk nadenkt over de impact die je wilt creëren en iets doet om die te realiseren.

3 min. lezen

Evaluatie = Hoe je je activiteiten kunt verbeteren

De term ‘evaluatie’ is een brede term. Je kunt vrijwel alles evalueren en je kunt het op (minstens) twee manieren interpreteren.

  1. Je werk evalueren ter verbetering van de manier waarop je je activiteiten verricht, om zo de uitkomsten voor je stakeholders te verbeteren; en,
  2. Je werk evalueren om ter verbetering van de uitkomsten van je werk voor je stakeholders.

Je kunt een evaluatie uitvoeren zonder expliciet te meten of er iets is veranderd voor je stakeholders.

Impactanalyse = Hoe je kunt meten of er verandering heeft plaatsgevonden

De impact van je activiteiten wordt gemeten door te analyseren of ze tot verandering(en) hebben geleid. Vaak zou je, om de werkelijke impact te kunnen beoordelen, een situatie zowel voorafgaand als na afloop van een interventie of activiteit moeten meten. In sommige situaties is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld als je je impact na afloop van een project probeert te begrijpen of als je aan het begin geen data kunt verzamelen.

Soms is een verandering die zich voordoet onverwacht en blijkt dit pas na afloop. In theorie kun je een impactanalyse uitvoeren zonder te analyseren hoe je jouw activiteiten zou kunnen verbeteren.

Deel dit artikel

Nicole McNeilly is onderzoeker, evaluatiedeskundige en bemiddelaar. Ze werkt als Impact Adviseur voor Europeana en als freelance consultant (NM Research and Consultancy) in de culturele en creatieve sector. 

Onderzoeker en expert impact

    De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

    Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.