Digitale transformatie: wat is het en wat bereik ik ermee?

We shoppen online. We praten met onze vrienden via allerlei social media apps. En we sparren met collega's over de hele wereld, zonder ook maar een kilometer te hoeven reizen. Dit is wat digitale transformatie betekent voor ons in het dagelijks leven. Maar wat betekent het eigenlijk voor jouw organisatie? En voor de culturele sector als geheel?

6 min. lezen

Digitale transformatie is essentieel voor het toekomstbestendig maken van onze cultuursector. Het raakt alle facetten van een organisatie: de organisatiecultuur, strategie, processen, samenwerkingen en vaardigheden van medewerkers. Jouw relatie met het publiek bepaalt hierin de koers.

Wat is digitale transformatie?

"Digitale transformatie is een continue verandering van de gehele organisatie, gedreven en ondersteund door het toenemend gebruik van digitale technologieën. De kern van transformatie is een verandering van het businessmodel. Hoe de organisatie waarde aan haar klanten kan blijven leveren is daarbij de hoofdvraag. De transformatie raakt daarbij alle facetten van een organisatie, zowel de cultuur, strategie, processen, relaties en vaardigheden van de medewerkers."

S. Jansen, 'Hét managementboek voor digitale transformatie', 2022

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Voor de cultuursector betekent digitale transformatie meebewegen met de continu veranderende behoeftes van een steeds breder publiek. Met een bezoeker die zich steeds vaker in een digitale wereld bevindt. Het is het blijven vinden en binden van jouw publiek, ondersteund door digitale technologieën. Om zo het publiek van de toekomst te kunnen verrijken met kunst en cultuur.

Publiek van de toekomst

Jouw publiek van de toekomst is bijvoorbeeld een generatie jongeren die zich heel comfortabel voelt binnen het digitale landschap. Het is hun leefwereld. Een wereld waar ze elkaar ontmoeten. Waar ze dingen leren en onderzoeken. Waar ze communiceren over alles wat voor hen belangrijk is.

Zij hebben het niet over een fysieke én digitale wereld. Het een is een verlengstuk van het ander. Ongeacht waar ze zijn, zullen deze werelden altijd in elkaar overvloeien. Via alle mogelijke kanalen. Dit noemen we hybride.

Meer weten over digitale inclusie voor cultuur? Lees onze tips en praktijkvoorbeelden

Digitale transformatie is het verrijken van de fysieke beleving, niet het vervangen.

Haal inzichten uit digitaal aanbod

Deze online, digitale ervaringen maken het op hun beurt weer mogelijk om waardevolle data en inzichten over jouw publiek te verzamelen. Waar worden ze blij van? Wat beweegt hen? 

Door digitale interactie met jouw product, laat je publiek precies zien waar ze in geïnteresseerd zijn. Van het aantal clicks tot online recensies. Hierdoor kun je een nog persoonlijkere ervaring blijven aanbieden. Want op basis van de verzamelde data kun je experimenteren, testen en optimaliseren.

Digitaal is een verrijking

Digitale transformatie is geen vervanging van fysieke evenementen, musea en voorstellingen. Het betekent verrijken. Het aanbieden van extra belevingen om nog beter te voorzien in de behoeftes van jouw publiek. Denk hierbij ook aan het makkelijk online boeken van tickets of een QR-code aanbieden met meer achtergrondinformatie. Het gaat om extra belevingen die jouw aanbod verrijken. 

Succesvol digitaal transformeren

Kortom, digitale transformatie heeft een allesomvattende waarde voor jouw organisatie en de cultuursector in het algemeen. Het maakt jouw organisatie en de sector toekomstbestendig. DEN helpt je op weg om hierin een start te maken. Bijvoorbeeld met de opleidingen en workshops in onze DEN Academie.

Deel dit artikel

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is

  • Meebewegen met een veranderend publiek
  • Slim inspelen op digitale mogelijkheden
  • Een continu proces binnen je hele organisatie
  • De weg naar een toekomstbestendige sector

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.