Missing alt

Een lerende organisatie: Zo ga je verder

Jouw organisatie is lerend. Je organisatie ontwikkelt vaardigheden en doet kennis op over digitalisering en nieuwe technologieën. Hoe zet je nu de volgende stap? Ontdek het op deze pagina.

Afbeelding1

Jouw organisatie is lerend

Je staat in de tweede fase van digitale transformatie. Investeer structureel tijd in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden zodat je de kansen van digitale transformatie kan benutten. Deze fase staat in het teken van het initiëren van de randvoorwaarden om digitale ambities te realiseren: budget, de basis van data en datamanagement, de organisatiecultuur en digitale initiatieven. Hieronder vind je informatie die je verder brengt op de vijf onderdelen uit de scan. Bekijk op welke onderdelen jouw organisatie hoger of lager scoort en klik door naar de informatie die voor jullie belangrijk is.

Onderdeel 1: Strategie en budget

Start met het formuleren van je digitale ambities. Maak hier een gezamenlijk proces van door dit in bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie op te stellen. Geef digitale activiteiten aandacht en maak zichtbaar hoe ze bijdragen aan de digitale ambities van je organisatie. Zorg dat budget beschikbaar komt om digitale projecten uit te voeren door o.a. fondsen te verkennen die beschikbaar zijn voor digitale activiteiten.

Onderdeel 2: Cultuur en competenties

Faciliteer iteratief en digitaal (samen)werken voor medewerkers. Deel initiatieven of projecten waar dit al gebeurt in je organisatie als voorbeeld voor andere medewerkers. Stimuleer medewerkers om kennis op te doen over digitale transformatie en technologie door online research, het lezen van boeken, het luisteren van podcasts of het volgen van relevante trainingen.

Onderdeel 3: Waardecreatie

Verbreed je publiek. Verken de mogelijkheden om producten en diensten via externe platforms en kanalen aan te bieden. Je kan inspiratie opdoen door te kijken hoe andere organisaties in de sector dit hebben gedaan en wat voor meerwaarde zij hieruit hebben gehaald.

Onderdeel 4: Data en technologie

Publieksdata geeft inzicht in je publiek en de kansen. Werk aan het op orde brengen van de basis van data, datamanagement en data-architectuur.

Onderdeel 5: Processen en structuur

Onderzoek waar de dienstverlening aan bezoekers mogelijk (meer) online kan verlopen en initieer activiteiten om dit te realiseren.

Monitor je vooruitgang

De informatie op deze pagina helpt je bij het zetten van de volgende stap in digitale transformatie. Maar wat brengen jouw acties teweeg? Bewaar de resultaten uit de Zelfscan Digitale Ontwikkeling en monitor je activiteiten. Doe de scan over 6 of 12 maanden nog een keer om de voortgang in je organisatie te zien. 

Deze pagina laat een uitkomst zien van de Zelfscan Digitale Ontwikkeling. Lees meer over deze scan.

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.
Schrijf je in!