Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

AVG-proof werken met publieksdata

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Om de privacy van je publiek te garanderen, moet je rekening houden met de regelgeving. Wat mag wel? En wat juist niet? Hoe richt je jouw systemen en processen op de juiste manier in?

Het is een complex onderwerp, dus een kort en eensluidend antwoord op dit soort vragen is helaas niet te geven. De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata heeft een naslagwerk laten samenstellen waarin de belangrijkste aspecten over dit onderwerp aan bod komen, specifiek gericht op de culturele sector. Dit naslagwerk - ‘Publieksdata & de AVG’ - bevat ook een praktisch stappenplan.

‘Publieksdata & de AVG’ is weliswaar een omvangrijk document, maar het beoogt niet volledig te zijn en alle vragen die in de sector leven te beantwoorden. Bovendien is het onderwerp AVG erg dynamisch. In de toekomst zal een update volgen waarin nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt. Daarin nemen we ook de eventuele op- en aanmerkingen of vragen vanuit het veld mee.

Naast het uitgebreide naslagwerk is een document opgesteld voor steden en regio’s die werken met het Culturele Doelgroepenmodel dat is ontwikkeld door Rotterdam Festivals. Dit model segmenteert het publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Om het Culturele Doelgroepenmodel op de juiste manier toe te passen, is het belangrijk om te weten hoe je dit AVG-proof aanpakt.

Publieksdata & de AVG

Dit naslagwerk is bestemd voor de culturele sector, in het bijzonder de kleinere en middelgrote organisaties, en beoogt meer inzicht en duidelijkheid te verschaffen over de toepassing van de AVG.

Handleiding AVG, aanvulling Culturele Doelgroepenmodel

Een aanvulling op de algemene handleiding die de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata heeft laten opstellen en bouwt hierop voort. Deze aanvulling zoomt in op specifieke AVG-aspecten rondom het gebruik van het Culturele Doelgroepenmodel.

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.