DEN onderzoek ‘de proeftuin’: uitdagingen bij digitale transformatie

Digitale transformatie is vaak moeilijk grijpbaar en brengt voor organisaties uitdagingen met zich mee. Logisch natuurlijk, maar wat zijn nu precies die uitdagingen? Dat vroeg DEN zich ook af en vooral: wat kunnen wij nog meer bijdragen om te helpen bij digitale transformatie? DEN startte in samenwerking met TwynstraGudde een onderzoek, de proeftuin. Na diverse workshops met acht culturele organisaties, hebben we een beter beeld gekregen. We presenteren graag de eerste uitkomsten. Zijn ze herkenbaar?

2 min

Waar ging het proeftuintraject over? 

DEN heeft samen met een team van adviseurs van organisatieadviesbureau TwynstraGudde in een proeftuintraject onderzocht welke mogelijke ‘tools’ toegevoegd kunnen worden aan de DEN toolbox om de cultuursector verder te helpen bij de uitdagingen van digitale transformatie. Acht musea- en theaterorganisaties namen deel.

Tijdens het traject zijn diverse workshops gegeven waarin werkvormen en middelen zijn ontwikkeld en getoetst die aansluiten bij de werkpraktijk en het kennisniveau van de deelnemers. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen zijn: toekomstdenken, (regionale) gezamenlijke digitaliseringsambities en ‘hoe neem je je organisatie mee in je (digitale) visie’.

De 5 grootste uitdagingen naar digitalisering

Deze proeftuin leverde interessante en tegelijkertijd veel herkenbare inzichten voor DEN en de deelnemers op. De cultuursector geeft aan tegen de volgende uitdagingen aan te lopen bij digitale transformatie:

  1. De ICT-basis is soms nog beperkt op orde waardoor de basis voor digitale transformatie nog mist.  
  2. Samenwerking met elkaar (buiten en binnen de cultuursector) is niet vanzelfsprekend terwijl er wel identieke uitdagingen liggen.
  3. Digitale transformatie is vaak een brug te ver: het begint bij het zetten van kleine digitale stappen zoals een andere manier van werken of het ontwikkelen van een digitale strategie.  
  4. Binnen een organisatie zijn er verschillende belangen bij strategie en digitalisering. Bedrijfsvoering, artistieke belangen en belangen van subsidiegevers/-regels zijn niet gemakkelijk op een lijn te brengen. 
  5. Tijd en ruimte maken om gezamenlijk het gesprek te voeren, over de veranderende (digitale) wereld en hoe je je als organisatie daartoe verhoudt, is beperkt. 

3 praktische tips voor cultuurprofessionals

Digitale transformatie is een veelomvattend begrip en misschien daardoor ook onoverzichtelijk. De kern is om klein te beginnen, te experimenteren en gewoon ‘te doen’.  We geven je graag drie ideeën mee:

  1. Kan een digitaal element een nieuw project verrijken?
  2. Zijn er interne processen die efficiënter kunnen door een digitaliseringslag of andere manier van werken?
  3. De samenleving is steeds digitaler. Matcht je aanbod nog bij de behoeften van jullie doelgroep?

"Organisaties in de cultuursector zijn onderling heel verschillend. Er is ook een grote overeenkomst bij de musea en theaters gebleken in de proeftuin. Wanneer ze tijd inruimen om samen met alle onderdelen van hun organisatie na te denken over de toekomst en wat digitalisering daarin betekent, komen ze tot verrassende en mooie ideeën . Het komt daarna wel aan op leiderschap en uitvoeringskracht, startend met een eerste kleine (digitale) stap."

Wim Wensink, partner bij TwynstraGudde

Meteen aan de slag met tools van DEN

Op de DEN website vind je inspiratie, tools, workshops en trainingen. Een goed begin is het halve werk. Wil je een digitale strategie opstellen en uitvoeren? Begin dan met de Digitale Transformatie Scan om te zien waar je als organisatie nu staat. Vervolgens kun je een digitale strategie verder ontwikkelen met deze tools:

DEN gaat natuurlijk aan de slag met de uitkomsten van de proeftuin

DEN ontwikkelt, in samenwerking met TwynstraGudde, extra tools die als handvatten kunnen dienen voor cultuurprofessionals en culturele organisaties. Om de verschillende facetten van digitale transformatie visueel helder te maken, ontwikkelen we een praatplaat. We ontwikkelen twee nieuwe workshops om organisaties te helpen bij het maken en implementeren van een digitale strategie binnen de organisatie en verzamelen meer inspiratievoorbeelden. Daarnaast houden we, nog meer dan anders, rekening met de uitdagingen binnen de cultuursector in onze projecten bij DEN.

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector