Zelfstudie Module: Hoe schrijf ik een digitale strategie?

Wil je met jouw organisatie klaar zijn voor het publiek van morgen? Zet in op digitale transformatie voor een wendbare organisatie die meer waarde creëert voor het publiek van de toekomst. Een digitale strategie helpt om je ambities concreet te maken, zodat je met je organisatie stappen kunt zetten. In deze zelfstudie module ga je direct aan de slag met het opzetten van een digitale strategie voor jouw organisatie. 

Schrijf een digitale strategie in 5 stappen 

Een strategie maak je niet alleen en is niet voor elke organisatie hetzelfde. Iedere organisatie heeft andere aandachtspunten en mogelijkheden. Door de juiste mensen uit verschillende disciplines te betrekken, krijgt jullie strategie vorm. Bespreek binnen je team wat jullie uitgangspunten zijn en hoe jullie de onderstaande stappen kunnen uitwerken. Neem ook de rest van je organisatie al in een vroeg stadium mee. Zo zorg je ervoor dat iedereen in je organisatie straks een echte ambassadeur wordt van jullie digitale strategie!

Voorbereiding

Bepaal wie er in jouw organisatie verantwoordelijk zijn voor de strategie. Betrek naast collega's ook critical friends van buiten je organisatie. Reserveer voor iedereen voldoende tijd om aan de strategie te werken. Plan hiervoor meerdere sessies.
Deze zelfstudie module helpt bij het vormen en schrijven van een digitale strategie. De uitkomsten kun je noteren op de werkladen.

Stap 1: Waar staat je organisatie nu?

Om aan de slag te gaan met een digitale strategie, is het belangrijk om eerst te bepalen waar jouw organisatie staat in de digitale transformatie. Welke stappen hebben jullie al gezet? En waar kan je organisatie zich verder in ontwikkelen. Doe samen met je team de Digitale Transformatie Scan (Opent een externe link) om te zien waar jullie organisatie op dit moment staat. Je krijgt hierna ook adviezen waarmee je de volgende stappen zet in de digitale transformatie van jouw organisatie.

Gebruik werkblad 1 om de uitkomsten en gevolgen te bespreken.

Stap 2: Welke doelgroepen wil je bereiken? 

Wie zijn je belangrijkste doelgroepen? Het publiek dat je wil bereiken bepaalt je digitale strategie. Nieuwe generaties zijn digitaal opgegroeid en hebben nieuwe wensen als het gaat over cultuurbeleving. Traditioneel publiek vergrijst, ook voor hen biedt digitaal meerwaarde. Heeft jouw organisatie al kennis in huis over het publiek van vandaag en morgen? 

Laat je inspireren door de content hieronder en noteer jullie doelgroepen op werkblad 2.

“Toekomstig publiek wil meegenomen worden in het verhaal en zelf aan de knoppen zitten.”

Carlo van Lienden, contentmaker en metaverse-expert

Zo denkt jouw publiek over cultuur

Neem bijvoorbeeld Gen Z, een generatie die fundamenteel anders naar de wereld kijkt en voor wie digitaal vanzelfsprekend is. Maar denk ook aan ouderen of publiek op afstand. Bekijk de video hieronder en krijg een idee wie jouw toekomstige bezoeker is.

Tip! Denk ook na over nieuwe doelgroepen. De handleiding Publiek van de toekomst en een datagedreven aanpak helpen je. 

Stap 3: Wat zijn je doelen?

Welke doelen wil je bereiken? En hoe gaat digitaal jullie daarbij ondersteunen? Stel je digitale doelen vast in lijn met de visie van je organisatie. Denk na op welke manier deze doelen bijdragen aan nieuwe waardecreatie. 

Maak de doelen zo concreet mogelijk, zodat je zeker weet dat jullie organisatie ze kan uitvoeren. Gebruik hiervoor werkblad 3. Ter inspiratie: De digitale strategie van de Library of Congress (Opent een externe link) stelt heldere doelen. 

Tip! Ben je op zoek naar inspiratie voor het nadenken over je doelen? Gebruik de Digitale strategie toolbox

Inspiratie! Operahuis De Munt maakt digitale producties en breekt daarmee uit hun traditionele cocon.

Ad Meskens, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Stap 4: Welke activiteiten ga je uitvoeren?

Welke activiteiten kun je bij de doelen formuleren? Hoe dragen deze activiteiten bij aan de digitale ambities van je organisatie? Voer het gesprek hierover aan de hand van het DEN Focusmodel. Dit helpt je om van de activiteiten een integraal proces te maken. Plot jullie activiteiten op het focusmodel op werkblad 4. Voer het gesprek hoe deze activiteiten bijdragen aan de werkzaamheden in alle kwadranten van het focusmodel.

Kwadrant met de vier assen van het DEN Focusmodel. Het focusmodel is een hulpmiddel voor het ontwikkelen van een strategie voor digitale transformatie in culturele organisaties. Er zijn vier assen, met in het midden ‘Digitale transformatie’. Op het einde van de as links van het midden staat ‘Maker’. Op het einde van de as rechts van het midden staat ‘Publiek’.  Op het einde van de as boven het midden staat ‘Product’. Op het einde van de as onder het midden staat ‘Bedrijf’. 

Linksboven staat tussen ‘Maker’ en ‘Product’ het kwadrant ‘Creatie’ met de vraag ‘Brengt digitalisering de maker nieuwe producten?’ 

Rechtsboven staat tussen ‘Product’ en ‘Publiek’ het kwadrant ‘Beleving’ met de vraag ‘Heeft digitalisering invloed op de beleving van het publiek?’ 

Linksonder staat tussen ‘Maker’ en ‘Bedrijf’ het kwadrant ‘Proces’ met de vraag ‘Draagt digitalisering bij aan het optimaliseren van de werkprocessen?’ 

Rechtsonder staat tussen ‘Publiek’ en ‘Bedrijf’ het kwadrant ‘Waarde’ met de vraag ‘Draagt digitalisering bij aan het verbeteren van bereik, impact en/of rendement?’
DEN Focusmodel

Tip! Lees meer over het DEN Focusmodel en hoe je de activiteiten kunt plotten.

Stap 5: Welke bouwstenen heb je nodig? 

Je hebt nu je doelen en activiteiten geformuleerd waarmee je de digitale transformatie van je organisatie wilt versterken. De laatste stap gaat over het inventariseren van wat er nodig is om de digitale strategie te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan de inzet van mensen, de financiële middelen, de gewenste organisatiestructuur en organisatiecultuur.

  • Wat betekent dit voor je organisatie en je publiek?
  • Wat zul je moeten investeren in de innovatiekracht en de digitale vaardigheden?
  • Kun je netwerksamenwerking inzetten om je doelen en activiteiten te realiseren?
  • En is er digitaal leiderschap aanwezig om de digitale strategie uit te voeren?

Werk je digitale strategie uit en ga het gesprek hierover aan in je organisatie en met je netwerkpartners. Zo creëer je draagvlak om samen te werken aan digitale transformatie!

Inspiratie! Sommige culturele organisaties hebben al een digitale strategie, kijk eens bij Tate of laat je inspireren door het Limburgs Museum

Tot slot: maak van je digitale strategie een iteratief proces

De wereld verandert snel. Door je digitale strategie regelmatig te evalueren, kun je op tijd bijsturen en nieuwe kansen benutten. Maak ruimte voor experimenteren, en zorg ervoor dat lessons learned worden benut bij de volgende stap in de digitale transformatie.

Ontwikkel je als digitaal leider

Wil je samen met netwerkcollega’s uit de cultuursector werken aan je digitale strategie? Schrijf je dan in voor het Leiderschapsprogramma Digitale strategie & innovatie van de DEN Academie.

Bekijk het programma

Deze module is ontwikkeld in samenwerking met Injoin (Opent een externe link)

Deel deze training

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector