De kunst & kansen van digitale inclusie

Hoe kan je digitale middelen inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken? En welke kanalen, tools en vooral mensen helpen je het best bij het verhaal dat je probeert te vertellen?

Sommige culturele instellingen moeten een antwoord vinden op vergrijzing. Andere op de grotere kloof tussen arm en rijk en teruglopende bezoekersaantallen. Digitaal innoveren kan daarbij helpen. Op voorwaarde dat je de basisprincipes van inclusie en een scherpe digitale strategie voor ogen houdt!

8 min. lezen

Inclusie: de basis

Wanneer je begrijpt waar inclusie over gaat, als je team de principes heeft geïnternaliseerd en je de juiste mensen bij je verhaal hebt betrokken: pas dan kan je aan de slag met digitale inclusie.

Principe 1: Er is geen excuus voor exclusie. Ook al vind je zelf dat je een goede reden hebt om mensen uit te sluiten, het is nooit oké.

Principe 2: Inclusie is toegankelijkheid, maar toegankelijkheid is niet inclusie. Toegankelijk zijn betekent dat iedereen bij je organisatie langs kan komen. Inclusie gaat een stap verder. Je zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord en onderdeel kan zijn van je beleid, programma en samenwerkingen.

Principe 3: Size doesn't matter. Inclusie is een belangrijk onderwerp, dat vaak te intimiderend voelt om mee aan de slag te gaan. Begin gerust met iets kleins, informeel. Zo wordt het steeds makkelijker om ook grotere dingen aan te kaarten.

Do's voor digitale inclusie

De uitstraling en functionaliteiten van je website, het taalniveau en de woordkeuze in je content, de ondersteuning die je biedt én de mensen die je bij dat alles betrekt. Zo overwin je samen digitale drempels. Hieronder vind je 9 tips op het gebied van (digitale) communicatie.

 1. Stel persona's op

  De groep mensen met een beperking is breder dan je denkt: mensen met een fysieke beperking, mensen die gevoelig zijn voor prikkels, maar ook ouderen die moeten kunnen blijven begrijpen wat er gebeurt.

  Om scherp te krijgen wie de mensen in je doelgroep(en) juist zijn, kan je persona’s opstellen. Dat zijn clusters die bepaalde eigenschappen verenigen, zoals leefsituatie, wensen en behoeftes. Het helpt je intern maar ook extern, bijvoorbeeld om vrijwilligers of websitebouwers te briefen.

 2. Verschillende kanalen, verschillende strategieën

  Onderzoek waar je doelgroepen actief zijn. Jongeren zitten bijvoorbeeld meer op TikTok en LinkedIn, ouderen vind je vaker op Facebook. Pas je strategie en tone of voice vervolgens aan op die verschillende doelgroepen en kanalen.

  Ook al verschilt je strategie per kanaal, zorg er wel voor dat elke boodschap die je deelt je kernwaarden weerspiegelt. Updates zijn niet alleen praktisch. Ze zijn telkens weer een kans om duidelijk te maken waar je voor staat.

 3. Tools zijn een middel, niet het doel

  Om je website en socials voor iedereen leesbaar te maken, zijn digitale tools als een screen reader (brailleregel) of ondertiteling bij video’s onmisbaar. Maar het gebruik ervan is een middel, geen doel op zich. Ze worden pas echt waardevol als je erover in gesprek blijft gaan met ervaringsdeskundigen.

 1. Zeg het met beelden

  Veel tekst op je website is handig voor Google, maar niet voor je bezoekers. Gebruik minder tekst, maar meer heldere knoppen, beeldmateriaal en call to actions. Voeg waar nodig ALT-teksten toe bij afbeeldingen en knoppen, om uit te leggen wat op de afbeelding te zien is en waar de knop naartoe leidt.

 2. B1 voor iedereen

  Ook al is je content bereikbaar voor iedereen, dan nog blijft het belangrijk om mensen online correct en begrijpelijk aan te spreken. Probeer B1-niveau in je communicatiebeleid te implementeren (dat betekent ook als spelregel voor partners die content/informatie aanleveren).

  Tip: gebruik nooit het woord ‘mindervalide’. Je hebt het over ‘valide argumenten’, maar je gebruikt het niet voor mensen met gevoelens en dromen. Benoem het gewoon zoals het is: een fysieke beperking.

 3. Eerste Hulp Bij Digitaal

  Deelnemen aan digitale activiteiten wordt makkelijker als je de eerste stap zo klein mogelijk maakt en de vervolgstappen duidelijk zijn. Maak de drempel lager door bijvoorbeeld door een eerste activiteit gratis, met korting of als winactie aan te bieden. Of betrek de familie of omgeving van je doelgroep, zo kunnen ze samen de eerste (en dus de spannendste) stap zetten. Maak de inschrijving zo eenvoudig mogelijk: met duidelijke knoppen, betaalinformatie en de link om deel te nemen in hetzelfde scherm. Bied een hulplijn aan die mensen kunnen bellen wanneer ze technische obstakels ondervinden. Ook helpt een overzichtelijke handleiding met screenshots van alle stappen die deelnemers doorlopen tijdens de activiteit.

Meer tips en concrete stappen om mee aan de slag te gaan? Lees ook ons artikel over hoe jouw organisatie toegankelijk wordt voor een bredere doelgroep.

 1. Test, test. Test, test.

  Toegankelijk maken is een werkwoord dat geen eindpunt heeft. De wereld verandert. Je kan niet nu iets afwerken en denken dat het zo voor altijd genoeg is. Gelukkig heb je een hele doelgroep die als testpanel kan dienen, of het nu voor een nieuwe website of een hele digitale strategie is. Laat hen bij elke aanpassing meekijken en feedback geven.

 2. Schakel partners in

  Toegankelijk maken doe je samen. Spreek niet alleen met de mensen binnen je organisatie, maar richt de blik ook naar buiten. Praat met uitvoerend medewerkers en beleidsmakers, maar ook met je publiek en (potentiële) partners. Partners zijn handig om doelgroepen aan te spreken die je zelf (nog) niet bereikt. Maar stel jezelf ook steeds weer de vraag of je partners dezelfde waarden delen als jij.

 3. Extern winnen is intern beginnen

  Als je mensen met een beperking deel laat uitmaken van je team, wordt het ook veel makkelijker om ze van buitenaf te betrekken. De digitale transformatie vergt toch een organisatieverandering. Doe het dan meteen goed!

Digitale transformatie in alle lagen van je organisatie

Digitale toegankelijkheid en inclusie moet een onderdeel zijn van je algemene strategie en visie op publieksbegeleiding. Om dit goed te borgen in je organisatie en aan te sluiten op de digitale samenleving is een organisatieverandering nodig, want de digitale transformatie raakt zowel je organisatie, je makers als je publiek.

Dit artikel is gebaseerd op de input die we verzamelden tijdens de DEN meet-up De kunst & kansen van digitale inclusie op 30 maart 2023 in Roermond. Sprekers waren: Alicia Hoost van Cultuurmarketing (gespecialiseerd in toegankelijkheid & erfgoed), Ilse Nieuwland, medeoprichter van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan en Sophie Heijkoop, programmamanager bij DEN. Dit artikel is geschreven door Birgit van Asch (Cornelis Serveert). 

Deel dit artikel

Meer over digitale transformatie. Iedere maand in je inbox.

Ontvang tips, kennis en inspiratie over digitale inclusie en onze andere onderwerpen.