Transcript Cultuurshift aflevering 5: Impact denken, sturen en meten

Dit is het uitgeschreven transcript van aflevering 5 van Cultuurshift. Dé podcast over digitale transformatie voor cultuurprofessionals. De vijfde en laatste aflevering gaat over Impact denken, sturen en meten. In deze aflevering gaat host Anic van Damme op bezoek bij Heleen Rouw, directeur van Cinekid en spreekt ze Marjelle Vermeulen, social impact onderzoeker.

Marjelle: Iedereen wil met impact aan de slag gaan, iedereen heeft het erover, impact moet gaan over de verandering die je teweeg brengt in de maatschappij.

Heleen: Maar dan gaat het echt over wat doet het met kinderen, dan kijken wij of we activiteiten moeten bijstellen om bepaalde doelen te bereiken.

Anic in voice-over: Dit is Cultuurshift, een podcast van DEN, dé aanjager van digitale transformatie in de cultuursector. Ik ben Anic van Damme en in deze serie duik ik in de wereld van digitale transformatie. Want als er één ding is waar we echt niet omheen kunnen dan is het wel het groeiende belang van digitaal om de sector toekomstbestendig te maken. Door mee te gaan met digitale ontwikkelingen bereik je je publiek nu en in de toekomst.

Digitale transformatie, de term zegt het al, vraagt om een verandering, een shift binnen je organisatie en in de sector algemeen. Gelukkig zijn er al veel musea, theaters en poppodia die laten zien wat er allemaal mogelijk is. In deze podcast zoek ik die organisaties op en vraag ik ze naar hun successen en hun valkuilen. Daarnaast spreek ik met verschillende experts die mij alles kunnen vertellen over de rol van digitaal in cultuur. Want hoe bereik je nou een breder publiek? En hoe kan digitaal je helpen impact te maken? Je hoort het allemaal in Cultuurshift!

In deze laatste aflevering gaan we het hebben over impact. Als culturele organisatie kan je namelijk een positieve impact hebben op mensen en op de samenleving. Een digitale strategie kan hier een belangrijke rol in spelen. Steeds meer instellingen gaan er serieus mee aan de slag en één daarvan is Cinekid. Ik ga langs bij hun kantoor op het Marineterrein in Amsterdam om daar met directeur Heleen Rouw te praten over de impact die zij maken en meten.

Binnenkomst

Anic: Heleen, je bent directeur van Cinekid, kan je beginnen met te vertellen wat Cinekid is en welke impact jullie willen maken?

Heleen: Cinekid is een stichting, een non-profit organisatie, die als missie heeft dat wij geloven dat film en media een enorm grote rol spelen in het leven van kinderen. En dat wij activiteiten ontwikkelen waarbij wij zoveel mogelijk verschillende perspectieven vanuit film en media aan kinderen meegeven om ze te helpen wereldburgers te worden.

Anic in voice-over: Jaarlijks organiseren ze in oktober het festival waar kinderen kennis kunnen maken met de nieuwste films, games en media-installaties. De rest van het jaar is Cinekid ook erg actief, zo organiseren ze workshops voor scholen en proberen ze ook online steeds meer aanwezig te zijn. Digitaal is voor hen dan ook erg belangrijk.

Heleen: Ik denk dat bij iedere missie het belangrijk is om een digitale strategie te hebben, maar specifiek onze doelgroep zijn kinderen. Fysiek en digitaal is één geheel voor hun. Dus ja, het publiek is digitaal heel erg volwassen. Nou ja, niet volwassen, maar heel erg druk bezig. Dus wij moeten ons daartoe verhouden dus in activiteiten aan één kant, maar ook in contact, gewoon in hoe je met elkaar interactie aangaat.

Wij kiezen ervoor als Cinekid om de hele keten van het proces van jeugdcontent te behelsen zoals we dat dan zo mooi zeggen. Dat wil zeggen dat vanaf het maakproces tot en met het presentatie en participatieproces wij activiteiten ontwikkelen, omdat het versterken van die hele keten nodig is om het succesvol te laten zijn.

Anic in voice-over: Cinekid wil dus echt impact maken op die jeugd en op de hele keten van jeugdcontent en zij zijn al heel goed bezig om daar echt op te sturen. Want je kan niet alleen maar praten over impact, je moet er ook echt iets mee gaan doen. Impact wordt te vaak nog gebruikt als een buzzword.

Marjelle: Iedereen wil met impact aan de slag gaan, iedereen heeft het erover, je hoort het vanuit de organisatie zelf, culturele organisaties, je hoort het vanuit fondsen, je hoort het vanuit de overheid. Ook de Raad voor Cultuur gaat steeds meer aandacht geven aan het aan het begrip impact.

Anic in voice-over: Je hoort hier Marjelle Vermeulen, zij is onderzoeker bij Impact Center Erasmus, een onderzoekscentrum aan de Erasmus Universiteit. Zij ziet dat er veel met het woord impact wordt gestrooid, terwijl dat misschien niet altijd terecht is.

Marjelle: Ik denk dat heel veel organisaties het hebben over impact, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hun impact is. Ik denk dat impact heel erg wordt verward met output. Dus dat zijn eigenlijk hele meetbare dingen als aantallen verkochte tickets, verkochte producten. Maar goed, of je mensen nou eigenlijk daadwerkelijk bereikt, wil ook niet zeggen of je ze nou raakt of dat je daar nou echt impact op hebt, op die op die mensen. En impact moet gaan over de verandering die je teweeg brengt in de maatschappij. Stel je nou voor dat jij een een muziekschool bent en jij onderwijst leerlingen, dan kan je zeggen van: kijk, wij geven muziekles en daarmee hebben wij impact op die kinderen. Nou, de muziekles is gewoon jouw business, dat is gewoon wat jij doet. En de toegevoegde waarde die jij kan creëren op die leerlingen, dat maakt of jij echt die maatschappelijke impact krijgt. Hoe gaat die sessie die zij hebben gehad vervolgens een rol spelen in hun leven, in het plezier wat zij hebben in muziek maken, in de verrijking van muziek, op hun leven? Kijk dan heb je het over over impact. Maar het feit, wij geven muziek onderwijs en dragen daarmee bij aan cultuurparticipatie van kinderen, dat is, dat is niet zozeer je impact, dat is gewoon je bedrijfsvoering.

Anic in voice-over: Impact is dus niet simpelweg een paar goeie verkoopcijfers, je moet er echt naar op zoek.

Marjelle: Dus, als je impact wil nastreven, kijk dan echt naar je eigen identiteit, naar je eigen purpose, wie ben ik, waarom doe ik het? Voor wie doe ik het? En dat is hetgene wat je na moet streven.

Anic in voice-over: Steeds meer culturele organisaties gaan zich bezighouden met impact. Het begint dan met impact denken, het gaat om een andere mindset in je organisatie. Vervolgens ga je dan op die impact sturen en dan als laatste kan je ook nog je impact gaan meten. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om die impact ook te meten?

Marjelle: Als jij veel investeert, je investeert passie, je investeert tijd, je investeert financiën om een specifiek iets te bereiken, dan wil je natuurlijk ook eigenlijk wel weten of al jouw effort of dat zin heeft. Want al die ziel en zaligheid die je erin stopt-, je wil weten, als je het echt vanuit intrinsieke motivatie doet, wil jij weten of dat effect heeft. En als jij bepaalde maatschappelijke ambities hebt als een culturele organisatie, dan wil je ook weten hoe je daar zo goed mogelijk op kan sturen om die impact ook eigenlijk nog groter te maken op die doelgroep van je.

Anic in voice-over: Cinekid is begonnen met impact denken, sturen en meten. Ze willen kinderen door middel van film en media kennis laten maken met verschillende perspectieven en ze daarmee wereldburgers maken. Een belangrijk onderdeel van hun impactstrategie is het meten.

Heleen: Maar dan gaat het echt over: wat doet het met kinderen. Dus wij hebben op een gegeven moment benoemd welke waarden wij belangrijk vinden in dat mensen meenemen, kinderen in het bijzonder dus, bij de activiteiten die wij ontwikkelen als Cinekid.

Anic in voice-over: Cinekid heeft de hulp van Impactbureau Cigar Box ingeschakeld om een theory of change te formuleren. Daarin wordt beschreven wat Cinekid wil bereiken.

Heleen: Die hebben wij eigenlijk verwoord in een aantal doelstellingen. Dat is verwonderen, vermaken, kritisch kijken, smaakontwikkeling, storytelling, en opent werelden. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende waardes waarop wij bij alle activiteiten een toetsing doen. En dan krijg je een soort van web, zo'n soort spinnenweb, met die punten allemaal in een cirkel staand. En dan, tijdens het onderzoek zie je dus: waar beweegt het spinnenweb zich naartoe, en dan zie je dus bij welke onderdelen-, waar zijn wij heel goed in, per doelgroep? En daarop kun je dus ook kijken van nou, zijn we daar tevreden mee of willen we dat anders?

Anic in voice-over: Je hebt dan dus je theory of change en weet wat je wilt bereiken, maar hoe meet je vervolgens hoe het gaat?

Heleen: Als je per activiteit gaat meten, daar kies je heel duidelijk voor: deze activiteiten gaan we meten, dus dat hebben wij ook gedaan. Dus we hebben gezegd: wij doen het scholenprogramma van het festival, wij doen de professionals die het industrieprogramma van drie dagen doen, en wij doen een een publieksmeting voor het festival. En dat doen wij in Amsterdam, want dat is makkelijk. Daarbij kiezen we ook twee steden in het land, waar we ook het festival hebben. Dus wij kiezen van tevoren dat is haalbaar, dat is mogelijk en dat gaan we doen.

Anic: Misschien een beetje een flauwe vraag, maar ik ben oprecht benieuwd. Vraag je om ook kinderen in te vullen, want mijn zoon zou niet kunnen waarderen of iets kritisch kijken, opent werelden is.

Heleen: Nee, wij doen het impactonderzoek op een manier dat de kinderen samen met hun ouders dat invullen. En voor scholen is het ook dat de docent of de leerkracht samen met de kinderen dat probeert te verwoorden. Ja, want het is inderdaad heel moeilijk om dat bij kinderen zo uit te vragen, dus we hebben daar een andere manier voor bedacht.

Anic in voice-over: Cinekid laat ouders en docenten dus samen met de kinderen een kort onderzoekje invullen. Hoe je het beste kunt meten, dat hangt volgens Marjelle af van de situatie.

Marjelle: Dus ook hoe je impact kan meten hangt ook echt heel erg af van de behoefte van je organisatie, maar ook de capaciteit.

Anic in voice-over: Denk na over wat je onderzoekt en wat je doelgroep is. Impactmetingen kunnen er dan voor iedereen anders uitzien. Marjelle heeft daar een mooi voorbeeld bij: de organisatie Women Connected, waar zij zelf impact onderzoek heeft gedaan. Women Connected heeft samen met Bibliotheek Rotterdam het project 'Het Vliegende Tapijt’ opgezet. Daarmee trekken ze de wijken in en proberen daar vrouwen met elkaar te verbinden. In de toekomst willen ze daar ook meer digitale middelen voor gaan inzetten. De organisatie is klein en is er voor allerlei vrouwen in Rotterdam, je moet dan goed nadenken over hoe je het impactonderzoek bij deze doelgroep gaat doen.

Marjelle: Gaan wij ook gewoon meedoen wij gaan als participatief onderzoek. Gaan wij deel uitmaken van die groep om te kijken: wat zien we nou gebeuren bij die vrouwen? En het mooie daaraan is: je moet ook kijken naar je doelgroep, dus die vrouwen, dat zijn ook best wel kwetsbare vrouwen die daaraan mee doen. Daar wil je geen vragenlijst bij afnemen. Daar wil je niet eigenlijk heel erg afstandelijk een heel steriel briefje voorleggen, daar wil je die interactie mee maken om hun ervaring op te halen.

Anic in voice-over: Maar wat haal je dan vervolgens uit zo’n onderzoek? Cinekid heeft al wat duidelijke resultaten binnen.

Heleen: Het vermaken staat steeds echt heel erg hoog bovenaan, het storytelling en opent werelden ook, het kritisch kijken iets minder.

Anic: En vervolgens, dan heb jij je impactmetingen gedaan, je hebt je resultaten, je hebt het spinnenweb wat verschuift, op wat voor manier vinden die inzichten hun weg in de organisatie? Pas je bijvoorbeeld een werkwijze aan, en op wat voor manier?

Heleen: Dit is iets heel belangrijks voor onze evaluatie ieder jaar, van onze activiteiten, met name ook het festival in het bijzonder natuurlijk. Maar wij gebruiken dat om te bekijken of wij daar tevreden over zijn, want wij stellen daar van tevoren natuurlijk wel doelen voor. Want wij hebben die waarde niet voor niks geformuleerd. En dan dan kijken we of wij activiteiten moeten bijstellen om bepaalde doelen te bereiken. Dus als we nou zouden zeggen: bijvoorbeeld kritisch kijken, is prioriteit nummer één geworden. Ja, dan zouden we wel moeten kijken naar hoe hebben wij dan die activiteit ingericht? Moeten we dan niet meer het kritisch bekijken, binnen de beleving brengen in het programma wat we doen. Daar kijk onze educatieafdeling dan naar, hoe ze dat kunnen verbeteren of veranderen.

Anic in voice-over: Impact is zo al helemaal onderdeel van de bedrijfsvoering van Cinekid. Er worden doelen opgesteld en gekeken waar verbeterpunten liggen en dat is ook precies wat Marjelle aanraadt als je bezig bent met impact meten.

Marjelle: Als mensen met impact aan de slag willen gaan, doen ze dat eigenlijk voor twee redenen. Dus je kan met impact aan de slag gaan to proof, of to improve. En met proof bedoel ik dan dat je met impact aan de slag kan gaan, omdat je wil laten zien dat jij die waarde creëer. Jij wil laten zien aan aan mensen of aan subsidieverleners of aan andere stakeholders, dat jij met jouw interventie die waarde creëert voor die mensen. Maar als je met impact begint vanuit dat to proof perspectief, dan nou ja-, Jan-Jaap Knol directeur van de Boekmanstichting, die schreef dat heel mooi, dan is ook het gevaar dat je naar die impact toe redeneert. En in die zin gaat impact juist ook over hetgene wat je niet weet. Dat gaat juist ook over je negatieve impact, het gaat over je bedoelde impact, maar ook over de onbedoelde impact die ontstaat. Over je directe impact, je indirecte impact en wanneer je impactmeten begint vanuit het to improve perspectief. Dus dat wil zeggen dat jij gaat meten vanuit de wens om te willen verbeteren, de wens om te willen leren. Dat gaat jou als culturele organisatie veel verder brengen, want dan krijg je ook grip op het onbekende, op het onverwachte, op het onbedoelde. En dat stelt jou in staat om juist weer bij te sturen en juist echt die impact te behalen.

Anic in voice-over: We hebben het nu veel gehad over impact meten, iets wat toch best wel wat vraagt van jouw organisatie. Ik kan me voorstellen dat kleinere instellingen hier niet meteen mee kunnen beginnen. Gelukkig ziet Marjelle dat naast impact meten, impact sturen en impact denken misschien nog wel belangrijker zijn. En daar gaat het over een nieuwe mindset en samenwerking.

Marjelle: Heel veel organisaties, kleinere organisaties, die kunnen dat niet. Die hebben de capaciteit niet, die hebben de mensen er niet voor, die hebben de middelen er niet voor. En als de nadruk te ver ligt op dat impact meten, is dat zo zonde. Want ook kleine instellingen kunnen vanuit impact denken en impact sturen, ook zoveel bereiken. Je kan heel erg impactvol bezig zijn met de dingen die je doet en daar al goed over nadenken, zonder dat je daar eigenlijk, allemaal documentatie achter hebt liggen en allemaal meetinstrumenten hebt ontwikkeld. Ik denk wel dat die meetinstrumenten en die verandertheorieën en impactdoelstellingen je wel kunnen helpen om die impact te vatten die jij maakt en vervolgens ook de kans biedt om hem dan te vergroten. Maar ook zonder die onderdelen is impactgericht werken natuurlijk ook mogelijk.

Anic in voice-over: Cinekid is al druk bezig met impact maar ook zij hebben nog grote dromen. Zo hebben ze voor hun digitale activiteiten nog geen impactmetingen gedaan. Ze hopen daar in de toekomst snel verandering in te kunnen brengen, want hun digitale strategie is de afgelopen jaren snel uitgebouwd.

Heleen: Onze digitale strategie is eigenlijk integraal onderdeel van onze gewone strategie. Daar kwamen we heel snel achter toen we hem gingen maken. In 2022 zijn we daar een heel traject voor doorgegaan. We zijn ook dat DEN Focusmodel gaan gebruiken. En bij ons kwam heel snel naar boven dat het proces, daar zat de grootste uitdaging. Want als je het maturity model neemt, zoals wij dat ook hebben gedaan, zaten wij natuurlijk best wel ver onderaan. Behalve bij marketing zaten we al een een stapje verder. Zaten we echt nog in de beginfase van digitalisering.

Anic: Het maturity model is vanuit DEN een soort scan om te kijken: waar sta je eigenlijk wat wat betreft je digitale transformatie, qua organisatie? Dus daar viel veel te winnen?

Heleen: Daar viel heel veel te winnen, en daar kwam het eigenlijk op neer dat wij eerst de interne digitale kant op orde moesten gaan hebben dus dat je heel veel processen nog helemaal niet gedigitaliseerd hebt, die dat wel zouden kunnen doen met de toolings die er tegenwoordig zijn.

Anic: Wat ik toch interessant vind, daar kwam uit “onze digitale infrastructuur, daar kunnen wij echt nog wel in verbeteren”, waar haal je vervolgens die kennis vandaan? Heb je iemand aangenomen daarvoor,heb je je medewerkers enthousiast gemaakt om dit zelf op te pakken? Wat was daar die stap in?

Heleen: Nou allebei, het belangrijkste is sowieso vanaf het begin af aan om je organisatie mee te krijgen. En wij hebben een heel jong, ambitieus team en die zagen allemaal wel de kansen die dit bood. Dus intern was al best wel groen licht op dat hier iets mee kon. Maar wat precies en hoe dan en wat iedereen daar dan voor een rol in had, dat was natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Dus wij zijn ook vanuit de organisatie, hebben we een stuurgroep opgezet. Wij zijn en samen met een externe strateeg, digitale strateeg, een plan gaan maken. Onderdeel van dat plan is namelijk dat er een digitaal team moet komen, waarvan een deel van de mensen in de organisatie zat, op de marktetingafdeling. Maar daarnaast was er nog wel echt een digital marketeer die productmanager nodig. En die hebben we aangetrokken via de kanalen, en onder de titel digital productmanager, want daar schijnen ze op aan te gaan, dus dat als tip. Er zijn heel veel mensen die werken in de grote, de bol.coms, de Adyens, de weet ik veel waar allemaal, die daar een heel klein radartje zijn, van een heel groot systeem en veel meer, een soort meaningful job zoeken, en die gaan heel erg aan op dit soort opdrachten en dit soort plekken, omdat je vrij autonoom kan werken. Je mag zelf iets doen.

Anic: Een dikke vinger in de pap in de organisatie.

Heleen: Precies en dat heeft bij ons geresulteerd in iemand die dat nu doet op basis van twee dagen in de week. Bij ons is het ook zo, nu we het aan het doen zijn, dat er nu pas duidelijk wordt wat het van teamleden ook vraagt. Want een digital productmanager moet wel vanuit de inhoud weten wat de bedoeling is en die heeft al die teamleden nodig om om dat proces door te gaan.

Anic in voice-over: Je organisatie moet echt open staan om aan de slag te gaan met digitale transformatie en impact. Dat ziet ook Marjelle.

Marjelle: Stap één, die ik echt iedere organisatie wil adviseren, is zorg voor draagvlak. Als je vervolgens daar ook echt daadwerkelijk vanuit impactsturing en vanuit impactmeten mee wil doorgaan, dan kan dat nog wel eens consequenties voor je organisatie hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan een museum die een hele mooie programmering al jaar en dag doet en dan eigenlijk de conclusie vat van: ja, eigenlijk past dit toch niet helemaal bij onze missie ambitie. Dan moet je dus wel bereid zijn om eigenlijk die dingen aan te pakken of op te geven, om wel datgene te doen wat juist is voor jouw museum.

Anic in voice-over: Bij DEN zien ze ook dat dit draagvlak heel belangrijk was. Binnen de DEN Academie is Impact Awareness dan ook onderdeel van de training 'digitale strategie en innovatie'. Marjelle ziet dat het makkelijker wordt om dit soort dingen te omarmen, wanneer je aan de slag gaat vanuit de missie to improve. Cinekid heeft daar ook ervaring mee. Zij lanceerden in 2020 een online streamingsplatform genaamd Cinekid Play. Ze kwamen er alleen al snel achter dat de doelgroep, dus de kinderen, toch andere behoeftes hadden.

Heleen: Mijn eye-opener was eigenlijk al eerder in het proces, voordat we gingen stoppen, dat wij een prachtige digitale wereld hadden gebouwd, met planeten waar kinderen op konden landen. Zo'n gamefication echt supergaaf mooie vormgeving, ik ben erg van dat het er ook goed uitziet. En toen gingen wij het, toen het stof een beetje gedaald was, ook jaarrond inzetten en testen bij onze junior crew, kinderen die ons helpen om onze programmering goed te doen, en die vonden het heel onhandig. Die wilden eigenlijk gewoon zo'n swipesysteem en gewoon zoals Netflix werkt. Gewoon dat je op dingen klikt en een plaatje en een video, want dat is wat in de wereld waar zij zich verder begeven buiten Cinekid, dat is wat ze doen en toen dacht ik oké, ja.

Anic: Wat een goede inzichten over hoe kinderen willen consumeren. Laat mij ook wel weer zien hoe belangrijk het is om met je doelgroepen in gesprek te gaan, hè.

Heleen: Ja, precies nou, dat bedoel ik ook, dus toen hebben wij het ook aangepast en anders zijn we gaan kijken. Want dat is wel wat je doet, je hebt je, je krijgt die reactie: oké, dus we gaan nu veel meer richten op gewoon het aanbod. En we laten dat gamestuk er wel in zitten, dat kun je kiezen, maar je kunt ook gewoon meteen naar de plek gaan waar je wil zijn.

Anic in voice-over: Uiteindelijk besloot Cinekid te stoppen met het platform. Dit kunnen lastige beslissingen zijn, maar wanneer je als organisatie echt vasthoudt aan to improve, dan kunnen die knopen worden doorgehakt.

Heleen: Onze gedachte is op dit moment niet dat wij zelf echt heel actief naar het publiek een contentaanbieder willen zijn, zoals we dat met Cinekid Play hebben gedaan. Maar dat wij meer de curator willen zijn en de context bieden. En dus dat wil zeggen dat wij samenwerken met andere digitale platformen waar wij ons creatief, een plan naartoe brengen. Dus bijvoorbeeld met Squla, dat wij daar formats met hun samen bedenken, die dan aan hun publiek worden gebracht.

Anic in voice-over: Zo blijft Cinekid hun digitale strategie bijschaven, maar wat betekent dit voor de impact die ze kunnen maken?

Heleen: Dit maakt dat wij hopelijk meer impact kunnen gaan realiseren of niet per se-. Ik denk dat wij hele goede impact maken, maar dat wij het beter kunnen meten en beter kunnen sturen op wat we doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is en misschien levert dat uiteindelijk nog meer impact op. Misschien gaan wij daarbij bijstellen van wij kunnen sommige dingen opschalen, dus voor meer kinderen bereiken en impact nogmaals voor bij bepaalde activiteiten die nu alleen maar fysiek zijn, dat we daar ook een digitale vorm voor vinden, en dat we daardoor nog meer een diversere groep kinderen dat kunnen aanbieden.

Anic in voice-over: Marjelle benadrukt dat een digitale strategie zeker kan helpen met impact maken.

Marjelle: Bijvoorbeeld een van de musea, die ik echt heel erg leuk vind, is Huis van Gein, in Dordrecht. Dat is een oud huis, waarbij eigenlijk het hele huis is gerenoveerd en dan kan je door die gangen wandelen en dan voel je dat eigenlijk hoe dat vroeger was. Maar ja, zij hebben bijvoorbeeld op internet ook heel veel over de mensen die daar woonden al staan. Dus heel veel informatie over de mensen die daar woonden, hoe ze leefden, wat hun rol was. En als je dan daarna naar zo'n museum gaat, dan weet je eigenlijk al veel meer. En dan gaat het eigenlijk dus nog meer leven. Die aanvulling van digitaal op het bestaande kan denk ik juist ook tot extra meerwaarde op die impact op de bezoeker leiden.

Anic in voice-over: Er liggen dus veel kansen, maar er is ook nog wel een belangrijke drempel.

Heleen: Ik denk dat één ding waar we het nog niet over hebben gehad, dat is dat het geld kost. Dat is natuurlijk wel een beetje het addertje onder het gras, want wij hebben een reserve op kunnen bouwen in coronatijd waardoor wij deze innovatie kunnen doen. Maar de grote, grote zorg, ik zeg ook echt zorg die er is en dat heb ik ook tegen de Raad voor Cultuur gezegd in het gesprek wat wij pas hadden, is: er is geen budget voor innovatie. Je kunt wel zeggen: je gaat wat minder dingen doen en dan gebruik ik wat geld voor innoveren maar dat is, dat is echt best wel ingewikkeld, want je krijgt juist geld voor de activiteiten en niet voor innovatie.

Anic in voice-over: Ook het delen van kennis over deze onderwerpen vindt Heleen heel belangrijk.

Heleen: Misschien wel een pool van mensen die digitale, productmanagers die in de sector kunnen werken. Die uitwisselbaar zijn, die ingezet kunnen worden op verschillende plekken, waar je kan intekenen, bijvoorbeeld via- het is een organisatie, dat heet Cultuurherstel. Daar heb ik een persoon die mij nu als bestuurder coacht op transitie uberhaupt, maar zo een soort cultuuherstel, digitaalherstel, digitale transitie. Waar pro bono mensen werken vanuit het bedrijfsleven en betaald worden op één of andere manier. Ik weet niet hoe die die constructie precies zit, maar dan zou je dat vanuit de overheid kunnen kunnen faciliteren dat dat gebeurt.

Anic in voice-over: Ook Marjelle benadrukt hoe belangrijk het is om kennis te delen wanneer het aankomt op impact.

Marjelle: Praten met mensen die al bezig zijn, wat het hen oplevert, wat hun ervaring is. Natuurlijk kan je niet zomaar iedere keer ergens aankloppen bij een organisatie van kan je met me praten, maar ik denk dat ze dus ook meer gefaciliteerd moet worden. Ik denk dat het enorm mooi zou zijn alsof gemeentes of overheden of fondsen misschien daar ook masterclasses over kunnen gaan organiseren, dat de kennis zich als het ware verspreidt.

Anic in voice-over: Bij de DEN academie kun je hiervoor ook terecht. Zo kun je als organisatie leren over de impact die je maakt en hoe je daarop kan sturen.

Marjelle: Ik denk echt dat dat voor de sector, dat kennis echt het meest belangrijke is nu. En what’s in it for them en ook wat vertrouwen geven in dat je ook al op kleine schaal met impact aan de slag kan gaan. We weten dat je misschien beperkt beperkte capaciteit hebt, maar ook dan kan dat hele impact sturen en dat impactdenken je al heel erg veel geven, ook al heb je de capaciteit niet voor een voor een echte meting.

Anic in voice-over: Kortom, impact is meer dan een buzzword wat je in je plannen schrijft, je moet er actief mee aan de slag en een nieuwe mindset omarmen. Wil je meer weten over impact denken, sturen en meten en de rol die digitaal daarin kan spelen? Kijk dan op den.nl. Daar kun je de zelfstudie module Impact vinden, waar je alles leert over dit thema.

Dit was Cultuurshift, een podcast van DEN, dé aanjager van digitale transformatie voor cultuur.

Lees ook de transcripten van de andere afleveringen

  1. Het publiek van de toekomst
  2. Nieuwe creatie en beleving
  3. Wat is digitale transformatie?
  4. Digitale toegankelijkheid en inclusie
  5. Impact denken, sturen en meten

Deel deze pagina

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector