Jaarverslagen

DEN volgt de Governance Code Cultuur en publiceert de laatste inhoudelijke en financiële jaarverslagen op de website. Download hier onze jaarverslagen vanaf 2015.

Jaarverslag 2022

2022 was het derde coronajaar, het jaar waarin duidelijk werd dat de terugkeer naar het ‘oude normaal’ plaats moest maken voor een meer toekomstgericht scenario. Zeker op het gebied van digitale transformatie. In de twee voorgaande jaren was de achterstand op gebied van digitale transformatie in de culturele sector duidelijk aan de oppervlakte gekomen. Tegelijkertijd heeft corona het besef over nut en noodzaak van de digitale transformatie in de culturele wereld versneld, mede vanwege de positieve effecten van digitale cultuurprogrammering en -beleving. De focus op online publieksactiviteiten bracht onder meer nieuwe en jongere doelgroepen dichterbij, vergrootte de toegankelijkheid en leverde nieuwe verhalen en nieuw artistiek werk op.

Benieuwd naar het hele verslag? Download het jaarverslag 2022 en bekijk de controleverklaring

Deel deze pagina

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector