Miljoenennota 2023: Digitalisering biedt kansen

Op 20 september is de Miljoenennota voor 2023 gepresenteerd. In de Rijksbegroting worden de kansen van digitalisering en cultuur voor iedereen in de samenleving apart benoemd. Deze twee onderwerpen komen samen in het voornemen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om digitale transformatie in de culturele en creatieve sector te stimuleren. DEN ondersteunt en verbindt de cultuursector hierin met kennis, tools en opleidingen.

3 min. lezen

Digitalisering voor nieuw, divers publiek

In de Rijksbegroting lezen we op pagina 55: “In een steeds complexere wereld is creativiteit en onafhankelijke informatievoorziening onmisbaar. Dit kabinet investeert in cultuur en media omdat deze sectoren aan de basis staan van een samenleving waarin iedereen meedoet.” DEN wil daar, als aanjager van digitale transformatie voor de cultuursector, aan toevoegen, dat digitalisering enorme kansen biedt voor het bereiken van nieuw en divers publiek.

Online cultuurbeleving draagt bij aan inclusie

Maaike Verberk

Onder prioriteit 7 (pagina 40 in de Rijksbegroting) vinden we “Digitalisering biedt veel kansen”. Hier staat dat het kabinet inzet op uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Het kabinet werkt hiermee aan een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving, die publieke waarden en grondrechten beschermt. DEN directeur Maaike Verberk voegt daar namens DEN aan toe dat er ook veel kansen zijn voor digitale transformatie in de cultuursector: “Afgelopen periode heeft aangetoond dat online cultuurbeleving bijdraagt aan inclusie. Juist vanuit de maatschappelijke rol van de cultuursector is digitaal een boeiende ontwikkeling. Fysiek en digitaal zijn het waard om naast elkaar te bestaan en elkaar te versterken.”

Benieuwd hoe digitalisering bijdraagt aan inclusie? Theater De Kring laat zien hoe zij dat doen. 

Innovatie maakt de sector wendbaar

In de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (p. 20) staat: “… Corona toonde het innovatieve vermogen van de cultuursector. Het publiek waardeert de combinatie van fysieke en digitale cultuurbeleving. Deze innovatie willen we blijvend ondersteunen, want zij maakt de sector sterker en flexibeler.” DEN heeft een aantal toekomstverkenningen gedaan, om de verwachtingen van het cultuurpubliek van de toekomst in beeld te brengen. Hiermee geven we instellingen handvatten om zich wendbaar op te stellen. Lees hoe toekomstverkennen jou verder helpt

Het Ministerie van OCW stimuleert de digitale transformatie van de culturele en creatieve sector en daarmee het innovatieve vermogen van deze sectoren. DEN ondersteunt de sector met kennis en expertise. Zo richt het opleidingsaanbod van de DEN Academie zich onder meer op het ontwikkelen van een toekomstbestendige digitale strategie voor culturele organisaties en op innovatief werken. Ook heeft DEN een Focusmodel ontwikkeld waarmee culturele organisaties inzicht krijgen in een integrale aanpak van digitale uitdagingen om zo hun maatschappelijke impact te kunnen vergroten.

Dit bericht komt voort uit de Miljoenennota 2023 en de Rijksbegroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die zijn te vinden op deze pagina van Rijksoverheid.nl (Opent een externe link)

Digitaliseren binnen jouw organisatie

Is jouw organisatie al klaar voor een digitale toekomst? De DEN Academie voorziet je van de juiste kennis om digitale kansen te signaleren en benutten.

Deel dit nieuws artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie en hoe jij hiermee je publiek kunt bereiken.