Digitale transformatie in Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028

Organisaties worden gestimuleerd in hun activiteitenplan aan te geven wat hun digitale strategie voor de komende vier jaar is: wordt er structureel ingezet op het gebruik van digitale technologie? En zo ja, met welk doel?

2 min. lezen

12 juni 2023 - De Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028 (Opent een externe link) werden vrijdag 16 juni 2023 gepresenteerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). In de uitgangspunten is expliciet aandacht voor het belang van digitale transformatie in de sector.

“Om het publiek van de toekomst te vinden, binden en boeien is het van essentieel belang dat culturele organisaties stappen nemen om de digitale transformatie in gang te zetten. Het is heel goed dat de staatssecretaris dit ook belangrijk vindt en dit onderstreept in de Uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028. Vanuit DEN als onafhankelijk kennisinstituut helpen wij organisaties om deze transformatie hanteerbaar te maken voor de periode 2025-2028.”, aldus Maaike Verberk, directeur DEN.

Door het aanreiken van praktische tools, deskundigheidsbevordering en een breed netwerk kunnen we de sector ontzorgen en inspireren om daadwerkelijk de kansen die digitale innovatie biedt te verzilveren.

Maaike Verberk, directeur DEN

Ga aan de slag met deze tools

DEN lanceert de volgende nieuwe instrumenten waar organisaties zelf mee aan de slag gaan:

  • Digitale Transformatie Scan: deze zelfscan voor organisaties is speciaal ontwikkeld voor de cultuursector en geeft inzicht in welke fase organisaties zich bevinden in hun digitale ontwikkeling. De uitkomst bevat concrete vervolgstappen en inspiratie, het vormt de basis voor een digitale strategie.
  • Zelfstudie Module Digitale Strategie: met dit 5 stappenplan kunnen organisaties direct en concreet aan het werk met het opzetten van een digitale strategie.

Dit kun je verwachten van DEN

Daarnaast biedt digitaliseren ook bij uitstek mogelijkheden voor culturele organisaties om uitdagingen op andere belangrijke elementen zoals toegankelijkheid en duurzaamheid aan te pakken. Wat er daarin van DEN verwacht kan worden:

  • Kennisdeling en stappenplan toegankelijk met digitaal: deze kennis helpt organisaties om hun toegankelijkheid te vergroten. Zo komt er een concreet stappenplan om websites, apps, pdf’s en formulieren toegankelijk te maken. Een belangrijke stap om te voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid.
  • Kennisdeling duurzaam met digitaal: deze kennis en praktische middelen helpen organisaties om hun duurzaamheid te vergroten met digitale transformatie.
  • Kennisdeling en stappenplan Cyber security: met kennisdeling en een stappenplan leren culturele organisaties om meer aandacht te hebben voor hun digitale veiligheid. Gezien de urgentie van dit onderwerp is DEN aan het uitwerken hoe dit verbeterd kan worden in de sector.
  • Opleidingsaanbod DEN Academie: deskundigheidsbevordering op verschillende aspecten van digitale transformatie, zoals innovatief werken, digitaal leiderschap, toekomst verkennen en online cultuureducatie.

Aan de slag met een digitale strategie

Benieuwd hoe je als organisatie kunt starten met een digitale strategie en aan welke onderdelen je moet denken bij het ontwikkelen van zo'n strategie? DEN helpt je op weg.

Over DEN

Als dé aanjager van digitale transformatie voor cultuur helpt DEN met deze plannen culturele organisaties om zich voor te bereiden op het publiek van de toekomst om zo relevant te blijven. DEN signaleert trends, ondersteunt in innovatie, ontwikkelt kennis en biedt tools om direct mee aan de slag te gaan.

Wil je op de hoogte blijven van de plannen? Schrijf je in voor de DEN nieuwsbrief en volg DEN op LinkedIn.

Deel dit nieuws artikel

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de DEN nieuwsbrief en volg DEN op LinkedIn.