Cyber security in de culturele sector: Tijd voor actie

De digitale transformatie maakt alles binnen handbereik. Iedereen kan genieten van een stukje kunst en cultuur, met een klik op de knop. De keerzijde? Cybercriminelen kunnen zich ongezien tussen jouw anonieme websitebezoekers bevinden, op zoek naar dat ene lek om toegang te krijgen tot jullie data. Wij onderzochten cyber security binnen de cultuursector en delen de belangrijkste bevindingen. Wat blijkt? 3 op de 10 organisaties heeft in de afgelopen 3 jaar een cybercrime-incident meegemaakt. Hoog tijd om je in dit onderwerp te verdiepen.

6 min. lezen

Wat onderzochten we? 

In april 2023 deelden wij een vragenlijst over cyber security voor culturele organisaties. Om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken binnen de cultuursector vroegen wij naar hun ervaringen met cyber security. 

Zijn cultuurprofessionals zich bewust van digitale veiligheid? Weten ze waar ze op moeten letten als ze omgaan met systemen, apparaten en (persoons)gegevens? En hebben hun organisaties de afgelopen jaren zelf te maken gehad met cybercriminaliteit? 

Met deze vragenlijst brengen we het bewustzijn rondom dit onderwerp in kaart en nemen we stappen om dit te vergroten. Bewustzijn van de risico’s is namelijk een belangrijke stap naar een digitaal veilige sector.

Het onderzoek

120 organisaties hebben onze enquête deels of volledig ingevuld. Ons onderzoek schetst daarmee een indicatief beeld van hoe de Nederlandse cultuursector wordt getroffen door cybercriminaliteit. Zowel kleine instellingen als grote instellingen zijn in de resultaten vertegenwoordigd. Zij hebben evenveel met cybersecurity te maken gehad, blijkt uit de resultaten.

Bijna 1 op 3 culturele organisaties heeft te maken gehad met een cyber-incident.

DEN Cyber Security Scan

De belangrijkste resultaten op een rij

De meeste organisaties zijn zich bewust van digitale veiligheid. 73% van de respondenten geeft aan zorgvuldig om te gaan met systemen, apparaten en (persoons)gegevens.

Toch zijn niet alle organisaties voorbereid op een cyberaanval. Zo laten de resultaten zien dat:

  • 65% van de organisaties geen budget voor cybersecurity reserveert
  • 42% van de organisaties geen cybersecuritybeleid heeft en geen kennis deelt met medewerkers over het voorkomen van een datalek
  • 36% van de organisaties geen handleiding beschikbaar heeft over hoe ze om moeten gaan met cyberveiligheid
  • 25% van de respondenten niet regelmatig hun wachtwoord verandert
  • 3 op de 10 organisaties in de afgelopen 3 jaar een cybercrime-incident heeft meegemaakt. Bij 1 op de 20 organisaties was dat zelfs meer dan eens

Inzetten op cyber security voor een toekomstbestendige sector

Twee derde van de organisaties beheert intern vertrouwelijke data zoals persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Een datalek kan zowel schadelijk zijn voor de reputatie van het bedrijf, als eventueel financiële schade als gevolg hebben. Toch blijkt dat maar 35% van de organisaties budget vrijmaakt voor cybersecurity-maatregelen. DEN vindt dat hier verandering in moet komen om een veilige en toekomstbestendige sector te creëren. 

Cyber security is essentieel in een steeds digitalere sector.

Ondersteuning in digitale veiligheid

Welke behoeften zijn er in de sector rondom cyber security? Bijna de helft van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan voorlichting en kennisdeling over cyber security in hun organisatie. De digitale wereld is dynamisch en verandert voortdurend. Nieuwe digitale ontwikkelingen bieden cybercriminelen ook weer nieuwe mogelijkheden om systemen binnen te glippen. Deskundige ondersteuning op basis van de laatste kennis en informatie is daarom belangrijk om culturele organisaties weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit.

Checklist digitale veiligheid voor culturele organisaties

Digitale veiligheid is voor iedereen van belang. Of je nu een grote of kleine organisatie bent. Maar, hoe verweer je je tegen cybercriminaliteit? DEN geeft 8 tips in onze Checklist digitale veiligheid voor culturele organisaties. Door actie te ondernemen, is jouw organisatie minder kwetsbaar voor digitale incidenten en ben je beter voorbereid als er wel iets gebeurt.

Lees alle resultaten van de DEN Cyber Security Scan

De samenleving en cultuursector worden steeds digitaler. Dit roept nieuwe vraagstukken op, waaronder cyber security. DEN onderzocht de huidige situatie om in kaart te brengen welke risico's er spelen en waar de behoeftes liggen. De uitkomsten zijn een indicatie en geven inzichten in wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat cultuur veilig en toegankelijk blijft.

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.