Missing alt

Taskforce Publieksdata

Data vormen hét instrument van de toekomst. Het systematisch verzamelen van publieksdata is de eerste stap. Maar hoe pak je dat AVG-proof aan? En hoe benut je vervolgens de kansen uit data-analyses? Denk ook aan het grotere plaatje. Publieksdata kun je uitstekend inzetten bij strategische keuzes rondom programmering en beleid. 

Twee personen, de ene zit bovenin in een ring van licht. Uit dat licht spatten allemaal dunne lichtstralen naar beneden. Onder zit iemand met een paraplu waar ene aantal lichtstralen door afdruipen.

Over Taskforce Publieksdata

Het programma publieksdata is bedoeld voor iedereen die zich binnen een culturele instelling bezighoudt (of bezig wil houden) met publieksdata en voor stedelijke en regionale organisaties die zich richten op cultuurparticipatie.

De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata wordt gevormd door zeven instellingen uit het culturele veld, namelijk: Cineville, CJP, Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP), Kunsten '92, Platform Acct, Rotterdam Festivals en onder leiding van DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en loopt t/m eind 2024.

Updates en nieuws

Updates en het laatste nieuws vanuit de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata.

Aan de slag met publieksdata

Een verzameling artikelen en notities over (veilig) werken met publieksdata binnen de culturele sector.

Video's en inspiratie

Kijk de Open Coffees terug, kom meer te weten over het Culturele Doelgroepenmodel in de praktijk of laat je inspireren door kunstenaars en artiesten.

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector
Schrijf je in