Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Projecten

De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata werkt onder andere aan de volgende projecten:

Cultureel Doelgroepenmodel

Het Culturele Doelgroepenmodel is een publieksdatamodel dat met veel succes in Rotterdam is ontwikkeld om cultuurparticipatie in kaart te brengen. Data zijn de toekomst van marketing, dus de informatie die dit model oplevert is enorm waardevol. We willen dit model daarom graag opschalen naar andere steden en regio’s. De uitkomsten zijn nuttig voor de individuele instellingen en voor de stad of regio als geheel. Niet alleen kunnen zij de gegevens vergelijken, maar ze kunnen ook onderling ervaringen, kennis en kunde uitwisselen en op die manier hun voordeel doen met publieksdata. 

Proeftuin Nieuw Publiek

De Proeftuin Nieuw Publiek is een langlopend onderzoek in het noorden van het land dat wordt uitgevoerd door tien culturele instellingen en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat redenen zijn van mensen om geen gebruik te maken van cultureel aanbod, in het bijzonder theater. Naast kwalitatief onderzoek in de vorm van gesprekken met niet-bezoekers, doen tien theaters en theatergroepen experimenten door nieuwe publieksgroepen nauw te betrekken bij hun maakproces of bij hun communicatie. Zo wordt onderzocht welke strategieën kunnen bijdragen aan de relatie tussen makers en publiek. De proeftuin wordt ondersteund door de overheden van de drie noordelijke provincies, het Fonds voor de Podiumkunsten en het VSB Fonds. De taskforce wil dit project ondersteunen, een verbinding maken met het Culturele Doelgroepenmodel en proberen een gestandaardiseerde methode op te leveren die bruikbaar is voor andere steden en regio’s. 

Toolkit Publieksdata

Welke mogelijkheden voor het verzamelen en analyseren van data zijn er eigenlijk? In Nederland, maar ook daarbuiten? We willen zoveel mogelijk bestaande initiatieven in kaart brengen en bundelen in een praktische handleiding waar individuele culturele organisaties - groot of klein - mee aan de slag kunnen.

AVG en Publieksdata

AVG lijkt een permanente donkere wolk te zijn als het om het verzamelen van publieksdata gaat. Wat mag en kan er eigenlijk wél? En wat moet je als culturele instelling organiseren en regelen? Over dit onderwerp maken we een heldere, praktische handleiding.

Toekomstverkenningen

Hoe willen we in de toekomst een collectief systeem voor publieksdata opzetten en inrichten? We gaan de uitdaging aan om een antwoord op deze lastige vraag te formuleren. 

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.