Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Projecten

De Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata werkt aan verschillende projecten. Hieronder vind je er een aantal. 

Cultureel Doelgroepenmodel

Het Culturele Doelgroepenmodel is een publieksdatamodel dat met veel succes in Rotterdam is ontwikkeld om cultuurparticipatie in kaart te brengen. We willen dit model opschalen naar andere steden en regio’s. De uitkomsten zijn nuttig voor de individuele instellingen en voor de stad of regio als geheel. Niet alleen kunnen zij de gegevens vergelijken, maar ze kunnen ook onderling ervaringen, kennis en kunde uitwisselen en op die manier hun voordeel doen met publieksdata. 

Proeftuin Nieuw Publiek

De Proeftuin Nieuw Publiek is een langlopend onderzoek dat wordt uitgevoerd door tien culturele instellingen en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. De centrale vraag: Welke redenen hebben mensen om geen gebruik te maken van cultureel aanbod, in het bijzonder theater? Tien theaters en theatergroepen onderzoeken welke strategieën bijdragen aan de relatie tussen makers en publiek. De taskforce wil een verbinding maken met het Culturele Doelgroepenmodel en proberen een gestandaardiseerde methode op te leveren die bruikbaar is voor andere steden en regio’s. 

Handleiding Gebruik Publieksdata in de Cultuursector

Deze handleiding helpt organisaties in de cultuursector een gestructureerde aanpak voor het gebruik van publieksdata te ontwikkelen en uit te voeren. De handleiding is samengesteld op basis van praktijkinzichten van cultuurinstellingen en experts binnen en buiten het werkveld. Hiermee biedt het handvatten om grip te krijgen op het onderwerp en concrete stappen te zetten binnen de organisatie. Twee vragen staan centraal: Waarom is het gebruik van publieksdata belangrijk? En hoe ontwikkel je beleid rondom publieksdata? De handleiding is er voor organisaties die van plan zijn op korte termijn gebruik te gaan maken van publieksdata of dit verder willen uitbouwen of structureren.

AVG en Publieksdata

AVG lijkt een permanente donkere wolk te zijn als het om het verzamelen van publieksdata gaat. Wat mag en kan er eigenlijk wél? En wat moet je als culturele instelling organiseren en regelen? Over dit onderwerp maken we een heldere, praktische handleiding. De handleiding is binnenkort te downloaden op deze site. 

Toekomstverkenningen

Hoe willen we als sector in de toekomst een collectief systeem voor publieksdata opzetten en inrichten? In het voorjaar van 2022 komt de Taskforce met inzichten die ons helpt deze vraag te beantwoorden. 

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.