Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Kennis uit het veld

  • Wat doen collega's met publieksdata? Raadpleeg hier relevante onderzoeken, best practices en artikelen uit het culturele veld. Zo kan iedereen profiteren van door anderen reeds opgedane kennis en kunde en deze optimaal benutten.
Onderzoeken en rapporten

Hoe wordt er in de Nederlandse cultuursector gewerkt met publieksdata en wat zijn kansen voor samenwerking binnen het publieksonderzoek? Een inventarisatie van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over cultuurbezoekers, gepubliceerd door DEN in samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken.

Onderzoek naar mogelijkheden van een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata en naar de meest geschikte organisatievorm hiervoor.

Doelen van het samenwerkingsverband:

- bevordering van het verzamelen, gebruiken en delen van publieksdata én inzichten door kleinere en grote culturele instellingen;

- vergroting van het inzicht in bezoekers en niet-bezoekers van individuele instellingen;

- bevorderen van data-gerelateerde deskundigheid en vaardigheden.

Hoe kijkt de culturele sector naar een online samenwerkingsplatform voor databeheer en wat zijn de voorwaarden? Onderzoek van OCW en PACCT naar een mogelijk samenwerkingsmodel op het terrein van publieksinformatie, waarmee de sector duurzaam versterkt wordt.

Wat herinneren mensen zich van hun museumbezoeken? Welke factoren leken het meest bij te dragen aan de vorming van langetermijnherinneringen aan een museumbezoek? Op basis van de transcripties van vraaggesprekken met 22 museumbezoekers zijn museumherinneringen kwalitatief geanalyseerd. Lees hierboven de belangrijkste bevindingen van John Falk. Hij heeft er ook het boek: Identity and the museum visitor experience over gepubliceerd.

Fact-based marketing maakt het mogelijk om beter tegemoet te komen aan de wensen van het publiek en het zo
aan u te binden. In het kader van het programma Publieksbinding van VSBfonds, werkten vijf musea en acht podia hard aan het bedenken en testen van acties. De conclusie uit deze pilotprojecten is dat fact-based marketing een belangrijke impuls kan geven aan de culturele sector in Nederland.


Best practices

Eind jaren negentig nam de culturele sector in Rotterdam het initiatief om meer grip te krijgen op het thema publieksbereik. Een aantal jaren later ontwikkelde Rotterdam Festivals het Culturele Doelgroepenmodel. In dit model segmenteren we publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Eerst in drie hoofdgroepen: Intensief, Medium en Licht (kijkend naar gebruik van het huidige kunst- en cultuuraanbod) en vervolgens naar de 11 culturele doelgroepen. Het model is tot stand gekomen door data over cultuurgedrag te combineren met algemene Whize-informatie. Deze methode geeft onder meer inzicht in: demografie, socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik, cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen.

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, wil Kunstloc Brabant grip krijgen op de manier waarop mensen cultuur bezoeken, beoefenen en ondersteunen.

In het voorjaar van 2020 is gestart met het bouwen van een interactief dashboard, om data en inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de instellingen.

Artikelen
Wet- en regelgeving gegevensbescherming

Artikel van DDMA (Data Driven Marketing Association) en Cultuurmarketing over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ePrivacy Verordening. Vragen en antwoorden uit de cultuursector over deze wetten zijn op een rij gezet.

Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Goed gebruik van publieksdata

Hoe kunnen culturele organisaties meer uit hun data over bezoekers halen? Naast nieuwe inzichten over de doelgroep, kan data-analyse ook helpen om te bepalen wanneer je als organisatie in actie moet komen. Dit lees je in het interview met Bo van Bommel ( Noord Nederlands Toneel) en Hilde Smetsers (directeur van Cultuurmarketing). 

Ticketing Group deed grootschalig onderzoek naar 4000 cultuurparticipanten in Duitsland, Oostenrijk, Vlaanderen en Nederland. Dit artikel van Dimitri Lahaut gaat in op de relevante uitkomsten voor de culturele sector.

Data-analist Sara Oomen geeft in haar artikel een aantal eenvoudige tips waarmee je je publieksonderzoek prettig houdt voor de bezoeker.

Hoe kunnen culturele instellingen hun online bezoekers blijven bedienen? Om het gebruik van de digitale kanalen in kaart te brengen, hoef je niet direct grote stappen te ondernemen. In dit artikel vind je enkele handvatten om met online publieksonderzoek aan de slag te gaan.

Websites

Wat triggert mensen om een erfgoedsite te bezoeken? Hoe ziet zo’n digitale ‘klantreis’ eruit? En wat doen ze precies op erfgoedsites en bieden de sites voldoende functionaliteit om aan hun wensen tegemoet te komen? Deze vragen zijn opgepakt in het project Klantinzicht. Verschillende soorten zoekgedrag zijn uitgedrukt in acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed.

DIP bouwt aan de digitale infrastructuur voor de Nederlandse podiumkunsten met als doel meer efficiency, inzicht en publieksbereik. DIP biedt daarvoor drie handige tools waarmee digitale efficiency voor zowel theater als producent/impresariaat behaald kan worden.

The Audience Agency heeft als doel om culturele organisaties in staat te stellen nationale data te gebruiken om hun relevantie, bereik en veerkracht te vergroten en kunst, cultuur en erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Bijgewerkt: 9 november 2021

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.