White paper: Verkenning naar de impact van AI op de cultuursector in Nederland

Lang was Artificial Intelligence (hierna AI) een vage toekomstbelofte uit Silicon Valley en waren het wetenschappers die hiermee experimenteerden. Mede door de lancering van ChatGPT 3.5 in november ‘22 heeft de bekendheid en het gebruik van (generatieve) AI een enorme vlucht genomen. In alle sectoren zijn organisaties bezig met het ontdekken en ontwikkelen van toepassingen van AI.

Ook in de culturele sector zijn er veel mogelijke toepassingen denkbaar. Van het indexeren en analyseren van erfgoedcollecties, tot het vergroten van toegankelijkheid van cultuuraanbod en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn er risico’s en keerzijdes aan het gebruik van AI, zoals bias in de data. 

DEN deed een verkenning naar de impact van AI op de cultuursector in Nederland

AI-verkenning

DEN ziet AI als een van de digitale technologieën die organisaties kunnen toepassen in hun digitale transformatie. Met en voor de sector zoeken we naar waardevolle en verantwoorde manieren om dat te doen. 

Om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken, de toekomstverwachtingen en de ondersteuningsbehoefte ten aanzien van AI in de culturele sector heeft DEN een verkenning uitgevoerd. Deze verkenning helpt DEN en andere organisaties om het juiste aanbod te ontwikkelen.

De AI-verkenning bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een kwantitatief onderzoek middels een online vragenlijst onder 215 cultuurprofessionals. Het onderzoek is in december ’23 en januari ’24 door DEN uitgevoerd.
  2. Drie bijeenkomsten in februari en maart ’24 waarin aan de hand van verschillende werkvormen de huidige staat van AI in de cultuursector, toekomstige verwachtingen en de ondersteuningsbehoefte zijn behandeld.

White paper: Verkenning naar de impact van AI op de cultuursector in Nederland

Deel dit artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over digitale transformatie in de cultuursector