Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitale transformatie voor toezichthouders in de cultuursector

Hoe kan ik een goede sparringpartner voor mijn directeur zijn die de organisatie meeneemt in de digitale transformatie? Welke kennis op het gebied van digitale transformatie heb ik nodig om mijn rol als toezichthouder of bestuurder effectief invulling te geven? En welke kansen biedt de digitale transformatie om inclusiviteit en diversiteit in mijn organisatie en in de Boardroom te bevorderen?

Voor Raden van Toezicht en Besturen die hun kennis en inzicht over de digitale transformatie willen verdiepen, is een incompany programma ontwikkeld. Het incompany programma biedt actuele kennis over trends en ontwikkelingen op het gebied van de digitale transformatie. Het vergroot het inzicht van de Raden en Besturen over waar hun organisatie staat in de digitale transformatie en hoe zij met hun kennis van digitale transformatie kunnen bijdragen aan het vergroten van de impact van hun organisatie. 

Dit programma biedt Raden en Besturen tegelijkertijd de ruimte om te reflecteren op de strategische vragen in hun organisatie en om gezamenlijk perspectieven en risico’s te formuleren. Na dit programma kun je je als Raad of Bestuur effectief verhouden tot de kansen en risico’s van de digitale transformatie voor jouw organisatie.

Het programma wordt afgestemd op de vragen van de organisatie en op maat aangeboden. Naar wens kan het programma worden uitgebreid met additionele, verdiepende modules. Deze modulen  bieden Raden van Toezicht en Besturen de kans om dieper in te gaan op specifieke thema’s en met elkaar de discussie hierover te voeren.

Uniek aan het programma is:

 • Ontwikkeld vanuit de vraag van de sector 
 • Met kennis en jarenlange ervaring in de sector 
 • Gediplomeerde trainers
 • Inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector
 • Strategie en borging in één
 • Reflectie én actie
 • (indien van toepassing) mede aan de hand van de principes van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed (NDE)
 • In company

Dit incompany programma wordt ontwikkeld door DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering en Injoin Trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector. Voor het programma wordt samengewerkt met Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en eventuele andere partners.

Interesse? Spelen bij uw Raad van Toezicht of in uw Bestuur onderwerpen rondom digitale transformatie? We gaan graag met u in gesprek over de invulling van een programma op maat. Neem daarvoor contact op met Arianne Neijenhuis.

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Teamcoördinator bedrijfsvoering & communicatie

Neem contact op met Arianne:


06 82 98 17 24

Thema’s binnen dit programma

In het incompany programma voor Raden van Toezicht en Besturen staan de volgende thema’s op het programma:

 • Trends en technologische ontwikkelingen in de digitale netwerksamenleving en de cultuursector;
 • Kansen en risico’s voor de sector en de organisatie;
 • Digitale strategiebepaling: waar wil mijn organisatie naartoe en hoe komen we daar?

Additionele, verdiepende modules zijn onder meer:

 • Organisatieontwikkeling en bestuurlijke vaardigheden voor digitale transformatie
 • Impact vergroten: handvatten voor de toezichthouder of bestuurder om de maatschappelijke meerwaarde van de organisatie te bevorderen.
 • Omgaan met bestuurlijke dilemma's in digitale transformatie
 • Good governance in het digitale domein
 • Digitale competenties voor Raden en Besturen om de organisatie te ondersteunen
 • Positioneren en beleggen van digitale transformatie in Raad en Bestuur

Resultaat

 • U heeft inzicht in de digitale stand van zaken in de sector en hoe de strategie van uw organisatie zich daartoe verhoudt;
 • U heeft actuele kennis van trends en ontwikkelingen met betrekking tot de digitale netwerksamenleving;
 • U kunt een realistische inschatting maken van de kansen en risico’s die de digitale strategie van de organisatie met zich meebrengt o.a. in verhouding tot de Governance Code Cultuur, de maatschappelijke effecten en de benodigde investeringen;
 • U ontwikkelt nieuwe inzichten in de rol van de Raad van Toezicht en Besturen in de digitale transformatie en uw  eigen positie daarin.

Doelgroep

Het incompany programma Digitale Transformatie voor toezichthouders  richt zich op Raden van Toezicht en Besturen van organisaties in de cultuursector die hun kennis en inzicht met betrekking tot de digitale transformatie willen verdiepen. Hiermee willen zij hun rol als toezichthouders / bestuurders in deze digitale tijd optimaal kunnen uitvoeren. 


Tijd & investering

 • Het incompany programma duurt 2 á 3 uur en kan plaatsvinden voorafgaand aan een vergadering of de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht of Bestuur. 
 • Additionele, verdiepende modules worden op maat samengesteld.
 • Voor een prijsopgave kunt u met ons contact opnemen. 

Uitvoering en locatie

Dit programma wordt samengesteld op basis van specifieke vragen van de Raad van Toezicht of het Bestuur van een organisatie. Het programma kan bij u in huis plaatsvinden.

Belangstelling?

Spelen bij uw Raad van Toezicht of in uw Bestuur onderwerpen rondom digitale transformatie? We gaan graag met u in gesprek over de invulling van een programma op maat. Neem daarvoor contact op met Arianne Neijenhuis.

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Teamcoördinator bedrijfsvoering & communicatie

Neem contact op met Arianne:


06 82 98 17 24
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.