Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Digitale transformatie voor toezichthouders in de cultuursector

Wil jij als lid van een Raad van Toezicht of Bestuur een goede sparringpartner zijn voor de directeur als het gaat over digitale transformatie? Dan is het middagprogramma voor toezichthouders in de cultuursector geschikt voor jou of je organisatie. Of zoek je misschien een training voor de gehele Raad van Toezicht of Bestuur? Informeer dan eens naar ons incompany-programma.

Voor Raden van Toezicht en Raden van Bestuur hebben we een incompanytraining ontwikkeld, die beschikbaar is op aanvraag. Maar vaak zijn het individuele leden binnen een Raad die digitale transformatie de boardroom in trekken. Met dit middagprogramma verbinden we die leden aan elkaar en voeren we samen het gesprek over de nieuwe uitdagingen en kansen voor een culturele organisatie in het digitale domein. Daarmee krijg je een opstap om je rol als bestuurlijke trekker van dit onderwerp verder vorm te geven. 

Meer over het online middagprogramma:

Wat houdt het middagprogramma voor individuele toezichthouders in?

In dit programma van 3,5 uur gaan we in op de digitale transformatie die specifieke nieuwe vragen stelt aan besturen en Raden van Toezicht. Je wordt meegenomen in de actuele trends en ontwikkelingen, waarna je met anderedeelnemers ervaringen uitwisselt en reflecteert op waar jouw organisatie op dit moment staat in de digitale transformatie. We signaleren waar kansen liggen om de impact van je organisaties te vergroten en welke rol je als toezichthouder in dit proces kunt pakken om de directie daarin te steunen en stimuleren. 

Wat is de focus van het middagprogramma?

De focus van het middagprogramma is: 

 • Wat is digitale transformatie?
 • Welke trends en ontwikkelingen zijn relevant voor mijn organisatie?
 • Welke vragen / aandachtspunten zijn er rond dit thema voor de RvT en bestuurstafel?
 • Waar staat jouw organisatie op dit moment in het proces van digitale transformatie?
 • Hoe voer je het gesprek hierover in je RvT of bestuur (Hoe pak ik mijn rol hierin?)
Wat zijn de leerdoelen?
 • Je hebt inzicht in wat wordt verstaan onder digitale transformatie
 • Je hebt inzicht in de trends en ontwikkelingen die voor jouw organisatie relevant zijn
 • Je hebt inzicht in waar jouw organisatie op dit moment staat t.a.v. digitale transformatie
 • Je ontwikkelt nieuwe inzichten in de rol van de Raad van Toezicht en Besturen in de digitale transformatie en je eigen positie daarin.
 • Je hebt je netwerk uitgebreid met sparringpartners in de cultuursector.
Voor wie is dit programma?

Het programma richt zich op leden van Raden van Toezicht en Besturen in de cultuursector die zich sterk maken voor de kansen van digitale transformatie.

Voorbereiding
 • Je vult het intakeformulier in en stuurt dat op
 • Je krijgt ter voorbereiding literatuur om te lezen
Het online programma

13.45 uur        Inloop in de Zoom-meeting

14.00 uur        Inleiding door Hermineke van Bockxmeer

14.30 uur        Thema 1: Wat vraagt deze tijd van digitale transformatie voor Raden van Toezicht en Besturen? – Maaike Verberk & Hermineke van Bockxmeer

15.30 uur        Break

15.45 uur        Thema 2: Waar staat mijn organisatie? – Chantal Keijsper

16.45 uur        Break

16.55 uur        Thema 3: Hoe voer ik morgen het gesprek in mijn RvT/Bestuur?

17.30 uur         Afsluiting

Tijd & investering
 • Het programma beslaat een middag en duurt 4 uur. 
 • We bieden het programma aan voor €315,- excl. 21% btw.

 

Sprekers bij het middagprogramma:

Hermineke van Bockxmeer

Hermineke van Bockxmeer

Voorzitter Raad van Toezicht bij DEN

Hermineke is concerndirecteur Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Naast haar werk is Hermineke actief als toezichthouder in de culturele sector, namelijk als voorzitter van de Raad van Toezicht van DEN, lid van de RvT van Stichting Omroep Muziek, bestuurslid van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, voorzitter van de programmaraad Mediawijsheid en lid van de RvT van de Waddenacademie. Ze is ook lid van de adviesraad Renovatie Prinsenhof te Delft. Eerder heeft zij gewerkt als Directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, als directeur Media en Creatieve Industrie bij het ministerie van OCW, in het kabinet van Neelie Kroes bij de Europese Commissie, bij TNO, bij de KRO en als docent Communicatiewetenschap aan de UvA en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maaike Verberk

Maaike Verberk

Algemeen directeur

Maaike Verberk is in 2018 gestart als algemeen directeur bij DEN. Daarvoor was Maaike onder meer zakelijk leider bij Toneelgroep Amsterdam en bij STRP Art&Technology in Eindhoven. Ze is verantwoordelijk voor het integraal beleid voor de ondersteuning van de kunsten- en erfgoedinstellingen. Ze zet zich in om met bestaande en nieuwe partners in binnen- en buitenland de cultuursector te inspireren om de kansen en mogelijkheden van digitale transformatie te benutten. Op verzoek van het Ministerie van OCW is Maaike namens Nederland vervangend deelnemer van de Digital Cultural Heritage and Europeana Expertgroup van de EU.

Chantal Keijsper

Chantal Keijsper

Partner Injoin Trainingsbureau & directeur Het Utrechts Archief

Chantal is een ervaren manager in de informatie- en erfgoedsector met een focus op samenwerking en innovatie. Ze is mede-oprichter van het Injoin Trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector.

Meer over het volledige incompany-programma:

Wat is het programma Digitale transformatie voor toezichthouders in de cultuursector?

Het incompany programma biedt actuele kennis over trends en ontwikkelingen op het gebied van de digitale transformatie. Het vergroot het inzicht van de Raden en Besturen over waar hun organisatie staat in de digitale transformatie en hoe zij met hun kennis van digitale transformatie kunnen bijdragen aan het vergroten van de impact van hun organisatie. 

Dit programma biedt Raden en Besturen tegelijkertijd de ruimte om te reflecteren op de strategische vragen in hun organisatie en om gezamenlijk perspectieven en risico’s te formuleren. Na dit programma kun je je als Raad of Bestuur effectief verhouden tot de kansen en risico’s van de digitale transformatie voor jouw organisatie.

Het programma wordt afgestemd op de vragen van de organisatie en op maat aangeboden. Naar wens kan het programma worden uitgebreid met additionele, verdiepende modules. Deze modulen bieden Raden van Toezicht en Besturen de kans om dieper in te gaan op specifieke thema’s en met elkaar de discussie hierover te voeren.

Uniek aan dit programma

Uniek aan het programma is:

 • Ontwikkeld vanuit de vraag van de sector 
 • Met kennis en jarenlange ervaring in de sector 
 • Gediplomeerde trainers
 • Inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector
 • Strategie en borging in één
 • Reflectie én actie
 • Aan de hand van de principes van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed
 • Incompany
Thema's binnen het programma

In het incompany programma voor Raden van Toezicht en Besturen staan de volgende thema’s op het programma:

 • Trends en technologische ontwikkelingen in de digitale netwerksamenleving en de cultuursector;
 • Kansen en risico’s voor de sector en de organisatie;
 • Digitale strategiebepaling: waar wil mijn organisatie naartoe en hoe komen we daar?
Verdiepende thema's

Additionele, verdiepende modules zijn onder meer:

 • Organisatieontwikkeling en bestuurlijke vaardigheden voor digitale transformatie
 • Impact vergroten: handvatten voor de toezichthouder of bestuurder om de maatschappelijke meerwaarde van de organisatie te bevorderen.
 • Omgaan met bestuurlijke dilemma's in digitale transformatie
 • Good governance in het digitale domein
 • Digitale competenties voor Raden en Besturen om de organisatie te ondersteunen
 • Positioneren en beleggen van digitale transformatie in Raad en Bestuur
Resultaat
 • Je hebt inzicht in de digitale stand van zaken in de sector en hoe de strategie van jouw organisatie zich daartoe verhoudt;
 • Je hebt actuele kennis van trends en ontwikkelingen met betrekking tot de digitale netwerksamenleving;
 • Je kunt een realistische inschatting maken van de kansen en risico’s die de digitale strategie van de organisatie met zich meebrengt o.a. in verhouding tot de Governance Code Cultuur, de maatschappelijke effecten en de benodigde investeringen;
 • Je ontwikkelt nieuwe inzichten in de rol van de Raad van Toezicht en Besturen in de digitale transformatie en je eigen positie daarin.
Doelgroep

Het incompany programma Digitale Transformatie voor toezichthouders  richt zich op Raden van Toezicht en Besturen van organisaties in de cultuursector die hun kennis en inzicht met betrekking tot de digitale transformatie willen verdiepen. Hiermee willen zij hun rol als toezichthouders / bestuurders in deze digitale tijd optimaal kunnen uitvoeren. 

Tijd & investering
 • Het incompany programma duurt 2 á 3 uur en kan plaatsvinden voorafgaand aan een vergadering of de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht of Bestuur. 
 • Additionele, verdiepende modules worden op maat samengesteld.
 • Voor een prijsopgave kun je contact met ons opnemen. 
Praktische informatie

Dit programma wordt samengesteld op basis van specifieke vragen van de Raad van Toezicht of het Bestuur van een organisatie. Het programma kan bij jou in huis plaatsvinden. Neem contact op met Arianne Neijenhuis voor de mogelijkheden.

De partners in het programma

Dit incompany programma wordt ontwikkeld door DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie en Injoin Trainingsbureau voor de informatie- en erfgoedsector

Belangstelling?

Spelen bij jouw Raad van Toezicht of in uw Bestuur onderwerpen rondom digitale transformatie? We gaan graag met je in gesprek over de invulling van een programma op maat. Neem daarvoor contact op met Arianne Neijenhuis.

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Contactpersoon DEN Academie: Arianne Neijenhuis

Hoofd bedrijfsvoering

Neem contact op met Arianne:


06 82 98 17 24
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.