Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Naar een landelijk samenwerkingsverband publieksdata voor de cultuursector

Publieksdata kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van het publieksbereik van de culturele sector, vooral als de data en inzichten worden gedeeld en worden opgenomen in een gezamenlijke database voor de hele sector.

Dat blijkt uit diverse onderzoeken, waaronder een inventarisatie van DEN in opdracht van het ministerie van OCW.

Het ministerie van OCW heeft nu aansluitend op de DEN inventarisatie laten onderzoeken of het mogelijk is om een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata op te zetten en welke organisatievorm daarvoor het meest geschikt is. In het rapport “Landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de culturele sector” delen onderzoekers van PPMC/SiRM hun bevindingen.

Uit dit rapport komt naar voren dat een landelijk samenwerkingsverband voor de gehele culturele sector een belangrijke motor en aanjager kan zijn om culturele instellingen aan te zetten tot het efficiënter en effectiever gebruik van data en zodoende meer inzicht te krijgen in hun publieksbereik. Een dergelijk landelijk samenwerkingsverband moet instellingen in ieder geval de volgende productoplossingen en diensten bieden:

  • een centrale ICT-infrastructuur om enerzijds de publieksdata door instellingen eenvoudig en veilig te laten uploaden naar een database en anderzijds via dashboards inzichten te verkrijgen in de eigen publieksdata en de benchmarkdata (de Publieksontdekker);
  • een cultuurdoelgroepenmodel dat in combinatie met de Publieksontdekker zorgt voor een cultuurbreed inzicht van bezoekers en (nog) niet-bezoekers;
  • een helpdesk voor de dagelijkse support bij het gebruik van publieksdata en kennisdeling over de toepassingsmogelijkheden van de data.

In dit onderzoek is voor de organisatie en vormgeving van zo’n samenwerkingsverband gekeken naar voorbeelden in het buitenland zoals Audience Agency. Ook zijn de ideeën hierover getoetst met een aantal koplopers in Nederland rond de verzameling en ontsluiting van publieksdata waaronder, Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP), Rotterdam Festivals, Cineville, Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), Stichting Museumkaart en Probiblio. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan zaken als privacybescherming, schaalvoordelen in ICT oplossingen, segmentatiedata voor inzicht in bezoekersprofielen en mogelijke verdienmodellen. Op basis van een kwalitatieve analyse van de verzamelde informatie is vervolgens een blauwdruk voor een landelijk samenwerkingsverband opgesteld. Voor de daadwerkelijk vorming van een samenwerkingsverband wordt een gefaseerde aanpak voorgesteld. De eerste stap is het oprichten van een Taskforce dat de opdracht krijgt om een definitief samenwerkingsverband voor te bereiden en om alle partijen te enthousiasmeren om deel te nemen aan het samenwerkingsverband.

Download het volledige rapport

Landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de culturele sector van PPMC/SiRM in opdracht van het ministerie van OCW

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.