Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

De Digitale Transformatie Agenda voor de cultuursector

Het afgelopen jaar heeft de cultuursector een spoedcursus digitalisering gevolgd. Nu fysiek cultuurbezoek weer mogelijk is, is het tijd om de mogelijkheden die digitale technologie de afgelopen periode heeft geboden te bestendigen voor de toekomst. Daarom is DEN op de Digitale Transformatie Conferentie in gesprek gegaan met professionals uit de sector om te werken aan een Digitale Transformatie Agenda voor de gehele cultuursector.

Op DEN’s Digitale Transformatie Conferentie werden in 38 sessies met 57 sprekers alle aspecten van ‘digitaal’ in de cultuur onder de loep genomen. Want hoe bied je je publiek cultuur in een digitale vorm? Hoe creëer je met digitale technieken nieuwe uitingsvormen? Hoe gebruik je digitalisering om nieuwe publiekservaringen te bewerkstelligen en inclusie te bevorderen? Hoe creëer je waarde met digitalisering? En tot slot: welke strategie zet je daarbij in?

Daarnaast werd in de vier sessies rondom de Digitale Transformatie Agenda besproken welke kansen en uitdagingen er zijn als het gaat over digitale transformatie, welke barrières professionals ervaren om de kansen te benutten en op welke wijze kan DEN de sector daar het beste bij kan ondersteunen. Ook werd er voorafgaand aan de conferentie een enquête uitgestuurd om te inventariseren hoe het met de digitale strategie in organisaties staat. De komende tijd wordt alle input uit de enquête, de sessies en van de sprekers verwerkt in de aanzet voor de Agenda.

Enquête: hoe staat het met de digitale strategie van organisaties?

Voorafgaand aan DEN’s Digitale Transformatie Conferentie stuurde DEN een enquête uit om te peilen hoe het staat met de digitale strategie van culturele instellingen. Uit deze - niet representatieve - enquête bleek dat organisaties in 58% van de gevallen een vastgelegde digitale strategie kenden. De strategie was vastgelegd in een apart document (8%), maakt onderdeel uit van het beleidsplan (23%) of was onderdeel van deelplannen zoals het marketingplan (15%). Ook polste DEN hoe de digitale strategie van organisaties belegd was. In 54% van de gevallen bleek dit bij de directie of het bestuur van de instelling te zijn en in 23% bij het managementteam. Waar vroeger digitale strategie nog wel eens belegd werd bij ICT-afdelingen, komt dit nu volgens deze enquête niet meer voor.

Input uit de sessies: kansen van digitale transformatie

Een digitale strategie is fundamenteel voor organisaties om de digitale transformatie in goede banen te leiden. Niet alleen voor individuele instellingen, maar ook voor de sector als geheel. Gedurende de Digitale Transformatie Conferentie organiseerde DEN een viertal sessies. Onder leiding van Femke van Oorschot en Maarten Kuiper van bureau New Nodes namen zo’n 40 deelnemers uit de volle breedte van de sector deel aan een van deze sessies. In de sessies werd stapsgewijs de focus voor de Digitale Transformatie Agenda van de cultuursector uitgestippeld.

Gevraagd naar belangrijkste kansen van digitale transformatie voor de sector wordt een aantal punten meermaals genoemd:

  • Het bereiken van nieuwe doelgroepen (meer publiek, jonger, diverser, inclusiever)
  • Hybride programmeren; online en offline versterken elkaar
  • Samenwerking binnen de sector, samen optrekken

Hybride programmeren wordt niet alleen gezien als een kans, maar ook als een belangrijke uitdaging voor de sector. Als andere belangrijke uitdagingen worden gezien:

  • Fondsen en subsidies inrichten op digitaal
  • Kosten en benodigde kennis voor digitaal ontwikkelen en mogelijkheid om hierin samen op te trekken
  • Het ontwikkelen van verdienmodellen

Daarnaast wordt de mogelijkheid om je als instelling te onderscheiden in het grote digitale aanbod vaak genoemd als belangrijke uitdaging.

Input uit de conferentie: data & creativiteit

Hoe instellingen zich kunnen onderscheiden was onderwerp van de workshop Waardecreatie door Mark de Greeff (Dutch Design Week) en brand strategist Lotte Bloem (Verve Agency) tijdens de Value-track van DEN's Digitale Transformatie Conferentie. Zij lieten zien hoe het verzamelen van klantdata en het uitdragen van je eigen identiteit elkaar kunnen versterken. Experimenteren en bovenal een duidelijke marketingstrategie zijn daarbij essentieel. Met goede storytelling verbind je, juist ook digitaal, organisatie en klant met elkaar. Lotte Bloem: "In alles zit een verhaal. Verplaats je in de ogen van je ontvanger en zoek naar de juiste vorm." Ook Marjolijn Meynen, CMO van De Bijenkorf, benadrukte tijdens haar keynote het belang van klantdata: “Data-analisten zijn de toekomst. Het verbinden van data en creativiteit en daarmee omgaan is wat mij betreft cruciaal.”

Hoe die creativiteit eruit kan zien, kwam gedurende de conferentie op velerlei manieren naar voren. Bijvoorbeeld in de productie ‘Dream online’ van de Royal Shakespeare Company, waarin via motion capture avatars tot leven komen en in een VR-omgeving meespelen (interacteren) met andere acteurs. Of zoals bij het National Theatre, dat met behulp van speciaal ontwikkelde smart caption glasses ondertiteling aanbiedt in verschillende talen. En het Museum voor Wereldculturen toverde met AR-technologie hoge resolutie 3D-scans van objecten, zoals een Japans kamerscherm, rechtstreeks in je huiskamer. Deze voorbeelden tonen aan dat digitalisering niet alleen het publiek een andere beleving en ervaring aanreikt, maar ook bij kan dragen aan bredere toegang van cultuur en meer inclusiviteit.

Dit soort projecten vraagt om digitaal leiderschap, digitale vaardigheden en een goede samenwerking met andere partijen om digitale voorzieningen te kunnen realiseren. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is het goed organiseren van kennis. Je hoeft namelijk niet alles zelf te kunnen, maar je moet wel weten welke vragen je moet stellen om samen te kunnen werken. En samenwerking is, zeker voor grote digitale projecten, essentieel.

Vervolg: het ecosysteem vormgeven

DEN vertaalt de komende periode de opbrengst uit de sessies en van de sprekers in de conferentie naar strategische en praktische kennis. Daarnaast neemt DEN de input mee in gesprekken met fondsen, overheden en andere stakeholders, om zo het ecosysteem vorm te geven waarin de cultuursector gesteund wordt om de kansen en mogelijkheden van digitale transformatie te benutten. Dit sluit nauw aan bij de ambitie van de Raad voor Cultuur in zijn advies Sterker na Corona (8 juni 2021): “De raad vindt het belangrijk de komende jaren een breed gedragen strategie te ontwikkelen voor digitalisering in de culturele sector, in aanvulling op de reeds werkzame Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.” Er is volgens de raad gerichte actie én ambitie nodig om te zorgen dat de culturele sector het volle potentieel van digitalisering kan gaan benutten, bijvoorbeeld door met een coalitie van culturele organisaties, makers, experts, bedrijven en ondersteunende instellingen zoals DEN gezamenlijk een visie en een agenda ontwikkelen, waarvan de realisatie wordt gefinancierd uit diverse bronnen. Met de Digitale Transformatie Agenda zet DEN hierin nu een belangrijke eerste stap. Houd onze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de vervolgstappen!

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de Digitale Transformatie Conferentie

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.