Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

4. Maak lesmateriaal vindbaar voor de doelgroep

Hoe maak je jouw collecties en het ontwikkelde lesmateriaal digitaal vindbaar voor leraren en leerlingen? Voordat leraren en leerlingen gebruik kunnen maken van jouw kennis, collecties en lesmateriaal, moeten zij weten dat het bestaat en waarvoor het te gebruiken is. Je kunt dit op allerlei manieren aanbieden aan scholen, maar uiteindelijk maakt een leraar de keuze of het materiaal bruikbaar is. 

Het gaat niet alleen over welke kanalen je gebruikt om de leraar te benaderen, maar ook over wat het materiaal de leraar of leerling oplevert. Bedenk dat je zeker niet de enige bent die scholen suggesties aanreikt. Veel scholen worden overspoeld met lesmateriaal uit allerlei sectoren, waardoor er weinig ruimte is om uitgebreid jouw aanbod te onderzoeken. Wanneer leraren via internet op zoek gaan, of bij toeval online jouw materiaal tegenkomen, willen zij met minimale moeite kunnen inschatten of datgene wat jij aanbiedt voor hun relevant is. Leerlingen zoeken zelf ook weleens digitaal erfgoed om bijvoorbeeld in hun werkstuk te gebruiken. Bedenk daarom ook hoe leerlingen makkelijk een keuze kunnen maken wat voor hun werkstuk bruikbaar is. Pas daarom de volgende tips toe om het educatief aanbod goed vindbaar te maken.  

Hoe zoeken leraren en leerlingen? 

Je kunt via de website van de erfgoedinstelling lesmateriaal aanbieden of een platform vinden dat perfect past bij wat jij hebt gemaakt. Echter, leraren gebruiken vaak al specifieke websites, platformen en kanalen waar zij hun materiaal vinden om hun lessen mee te verrijken. Zorg daarom dat je lesmateriaal ook vindbaar is op de plekken waar je doelgroep het ook gaat vinden. Vraag bijvoorbeeld aan leraren waar zij inspiratie opdoen voor hun lessen of via welke social media kanalen zij goed lesmateriaal met elkaar delen. Je kunt ook gebruik maken van platformen waar leraren ook al zelf lesmateriaal maken. Zie hiervoor het deel over tools en platformen. 

Overal in Nederland zijn er organisaties die zicht houden op het cultureel educatief aanbod in regio of provincie en in contact zijn met cultuurcoördinatoren op school. Zorg dat de organisatie die dit voor jouw regio of provincie coördineert weet wat jij voor scholen kan betekenen. Zie ook stap 1 van dit stappenplan.

Selecties maken van erfgoed(bron)materiaal 

Door het digitale tijdperk waarin we leven is het een stuk makkelijker om je collectie online aan te bieden. Je kunt alleen niet van leraren verwachten dat zij uitgebreid jouw aanbod gaan bekijken alvorens ze dit kunnen gebruiken in hun lessen. Help ze door te selecteren wat echt bruikbaar en toepasbaar is in de context van onderwijs (zie hiervoor ook stap 2 uit dit stappenplan) en communiceer dan alleen deze selectie naar scholen.

Wanneer je een ‘onderwijsselectie’ hebt gemaakt van enkele lesmaterialen, zorg er dan ook voor dat in de omschrijving termen worden gebruikt die herkenbaar zijn voor leraren en makkelijk in relatie kunnen worden gebracht met het onderwijscurriculum. Wanneer je termen gebruikt waarmee leraren online naar educatief materiaal zoeken, is de kans groter dat jouw materiaal gevonden worden via zoekfuncties online.

Momenteel onderzoekt Kennisnet welke zoektermen leraren veel gebruiken. De resultaten delen we via deze pagina, zodra deze beschikbaar zijn. 

Lesmateriaal duurzaam delen en vindbaar maken

Wanneer je lesmateriaal digitaal aanbiedt aan scholen, dan wil je dat het materiaal voor een aantal jaar gevonden wordt en bruikbaar is. De manier waarop je materiaal aanbiedt kan de duurzaamheid vergroten. Zorg bijvoorbeeld dat de verwijzing naar het lesmateriaal één duidelijke URL heeft waarmee een leraar direct bij de juiste pagina komt waar het lesmateriaal te vinden is.

Alles over hoe je dit doet lees je in de volgende publicatie.

Download de publicatie 'Zo zorg je dat leraren en leerlingen jouw digitale lesmateriaal goed kunnen vinden'

Bekijk ook de themapagina over erfgoed op Wikiwijs.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.