Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

4. Maak lesmateriaal vindbaar

Met de verhalen en stukken uit jouw collectie heb je prachtig digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor het primair of voortgezet onderwijs. Maar hoe zorg je er nu voor dat leraren en leerlingen dit goed kunnen vinden?

Goed vindbaar zijn gaat niet alleen over welke kanalen je gebruikt waarop leraren en leerlingen je kunnen vinden, maar ook of ze goed kunnen inschatten wat jouw aanbod hen oplevert. Je bent niet de enige die het onderwijs wil bereiken. Veel leraren worden overspoeld met lesmateriaal uit allerlei sectoren. Ze hebben weinig tijd om jouw aanbod uitgebreid te bekijken.

Wanneer leraren jouw materiaal online vinden, willen zij ze zo snel mogelijk zien of jouw aanbod voor hen relevant is. Leerlingen zoeken zelf ook wel eens digitaal erfgoed, bijvoorbeeld voor werkstukken of presentaties. Zij willen graag snel klaar zijn! 

Hoe maak je het leraren en leerlingen nu zo makkelijk mogelijk jouw aanbod te vinden? We hebben hiervoor tips voor het ontwikkelen van materiaal, online communicatie, en zoeken en browsen. Hieronder lichten we een paar tips uit. Meer weten? Bekijk dan de publicatie.

Download de publicatie 'Zo zorg je dat leraren en leerlingen jouw digitale lesmateriaal goed kunnen vinden'


Gebruik zoekscenario's: voorbeelden van de manier waarop leraren en leerlingen zoeken

Je maakt lesmateriaal vaak in ieder geval beschikbaar via je eigen website lesmateriaal. Leraren gebruiken alleen vaak al specifieke websites, platformen en kanalen waar zij hun materiaal vinden om hun lessen mee te verrijken. Zorg daarom dat je lesmateriaal ook vindbaar is op de plekken die ze kennen.

Vraag bijvoorbeeld aan leraren waar zij inspiratie opdoen voor hun lessen of via welke social media kanalen zij lesmateriaal met elkaar delen. Je kunt platformen gebruiken waarmee leraren zelf lesmateriaal maken.

Overal in Nederland zijn organisaties die het overzicht hebben van het cultureel educatief aanbod in regio of provincie en in contact zijn met cultuurcoördinatoren op scholen. Zorg ervoor dat de organisatie in jouw regio weet wat jij voor scholen kan betekenen. Soms kun je het aanbod ook via hun website vindbaar maken. Zie ook stap 1 van dit stappenplan.

Luister dus goed naar leraren en leerlingen, en kijk wat andere organisaties voor jou kunnen doen. Zo krijg je een goed beeld van de verschillende manieren waarop jouw materiaal gevonden kan worden.

Ter inspiratie hebben we zes voorbeelden van zoekscenario's uitgewerkt. Ze zijn fictief, maar wel realistisch en komen voort uit praktijkobservaties in de klas, interviews met leraren en bureauonderzoek. Ieder scenario bevat een inleiding waarin de aanleiding, motivatie en wensen van de leraar of leerling worden geschetst.

zes zoekscenario's digitaal lesmateriaal


Maak selecties van erfgoed(bron)materiaal

Leraren en leerlingen willen zo min mogelijk tijd besteden aan het uitgebreid doorzoeken van je online collectie. Je kunt ze helpen door selecties te maken van lesmateriaal of bronmateriaal over specifieke, relevante onderwerpen. Zo help je ze snel in te schatten of er informatie tussen zit die ze kunnen gebruiken. Of maak dossiers van online verhalen over specifieke onderwerpen die aansluiten bij het onderwijs.

Maak je selecties niet te groot. Een goede richtlijn is: tussen de vijf en twintig foto’s, video’s, kunstobjecten of archiefstukken per selectie. Met minder dan vijf laat je wel erg weinig keuzeruimte over, met meer dan twintig is het lastig te overzien.

Onderzoek veelgebruikte termen in het onderwijs die bij jouw aanbod passen

Om goed vindbaar te zijn via Google moet je aansluiten bij de termen die leraren en leerlingen gebruiken. Maar er is helaas geen standaardlijst met onderwerpen die veel in het onderwijs worden gebruikt door scholen en uitgevers.

We hebben daarom zelf onderzoek gedaan en onderwerpen in kaart gebracht die veel terugkomen op onderwijsplatformen, op onderwijswebsites van culturele instellingen en in het Nederlandse curriculum.

In het kort: leraren en leerlingen zullen in Google niet zo snel letterlijk het woord ‘erfgoed’ of ‘kunst’ intypen. Maar wel onderwerpen uit hun lesboek of onderwerpen waar ze een werkstuk over moeten maken. De lesmethode blijft het belangrijkste startpunt voor een leraar bij het zoeken naar aanvullend of vervangend lesmateriaal.

Weet je voor welk vakleergebied en niveau je lesmateriaal wilt maken? Bekijk van enkele belangrijke lesmethodes dan eens de lesstof en bijbehorende begrippenlijst. Welke woorden staan hierin, en sluiten die aan op wat jij ontwikkelt en op de termen die jij veel gebruikt? Zo ja, gebruik je dan dezelfde woorden?

Een goed voorbeeld van onderwerpen die veel voorkomen in het onderwijs zijn de canonvensters. Dat zijn 50 culturele en historische onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis die terugkomen in bijna alle geschiedenismethodes. Maar ze worden ook gebruikt bij andere vakken, zoals Nederlands. Ook zoeken leraren veel op actuele onderwerpen.

Maak je lesmateriaal vindbaar via Wikiwijs

Wikiwijs is een platform voor open lesmateriaal. Leraren kunnen lessen maken op Wikiwijs. Daarbij kan iedereen lesmateriaal vindbaar maken via Wikiwijs. Het is dus ook een zoekmachine. Er is een speciale Wikiwijs Themapagina gemaakt, waarop leraren gemakkelijk lesmateriaal kunnen vinden, door (sub)thema’s, vakken of provincies te selecteren. Door hierop te klikken gaat de leraar automatisch naar een link, bijvoorbeeld een specifieke zoekopdracht in Wikiwijs of een relevante externe website.

Bekijk de themapagina over erfgoed voor meer informatie en contact.

screenshot wikiwijs themapagina over erfgoed

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.