Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

2. Verken de behoefte van het onderwijs

Als culturele instelling heb je een belangrijk en interessant verhaal te vertellen dat je kunt verrijken met een inspirerende collectie aan waardevol erfgoed. Maar om te zorgen dat leraren dit ook in hun lessen gaan gebruiken is er meer dan een inhoudelijk verhaal nodig. Hoe gaat jouw kennis en collectie het beste aansluiten bij het onderwijs en het curriculum?

Het is belangrijk om eerst te verkennen welke behoefte leraren hebben en hoe je daaraan tegemoet kan komen. Hoe kiezen leraren hun lesmateriaal? Waar zit de aansluiting van jouw erfgoedcollectie met de vakken en thema’s die in het onderwijsprogramma aan bod komen? Waar zit ruimte op de scholen om met jouw kennis en collectie aan de slag te gaan? 

In Nederland hebben scholen de vrijheid om onderwijs vanuit hun eigen visie te organiseren. Oriënteer je daarom eerst op hoe nderwijs in het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) wordt georganiseerd. Lees hier hoe je dit kunt onderzoeken voor het primair en voortgezet onderwijs. 

6 succesfactoren voor het gebruik in de klas

Om goed aan te sluiten bij de behoefte van het onderwijs zijn er een aantal vuistregels die je kunt toepassen tijdens de ontwikkeling van lesmateriaal. Welke van deze vuistregels pas jij al toe? Bekijk ze hier: 

Gebruik van lesmateriaal op school 

Het is belangrijk om te weten hoe leraren lesmateriaal inzetten tijdens hun lessen, zodat je daar bij het aanbieden van jouw materiaal rekening mee kunt houden. Volgen ze met name de lesmethode die op school gebruikt wordt? Dan helpt het de leraar als je aangeeft hoe jouw lesmateriaal zich verhoudt tot hun vaste methode, en welke onderdelen ze hiermee kunnen aanvullen of vervangen. Zie je dat de leraren zelf hun lessen vormgeven? Dan help je deze leraren door inspirerende bronnen uit jouw collectie aan te bieden die aansluiten bij de onderwerpen die ze behandelen. Bekijk ook het onderzoek van Kennisnet naar het gebruik van open- en aanvullend lesmateriaal om meer te weten te komen over waarom leraren van aanvullend lesmateriaal gebruik willen maken. 

Om jouw materiaal op een effectieve manier aan te bieden, moet je je oriënteren op hoe leraren lesmateriaal inzetten. SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) heeft een aantal handvatten ontwikkeld waarmee je vanuit enkele scenario’s inzicht krijgt in verschillende manieren waarop leraren gebruik maken van lesmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop zij hun lesmateriaal bepalen, hoe de dag eruit ziet, welke uitgangspunten leraren hebben bij het lesgeven en helpen van kinderen. 

Bekijk hier de pagina die het SLO heeft ontwikkeld met informatie over het inzetten van erfgoed in het onderwijs.

Aansluiten bij het onderwijscurriculum: doelen in het po en vo 

Zorg ervoor dat de kennis en materiaal dat je aanbiedt past bij het curriculum van de school. Zo kunnen leraren dit aanbod inzetten als onderdeel van het onderwijsprogramma, waardoor meer leraren het materiaal gebruiken. Wanneer je onvoldoende kennis hebt van het onderwijscurriculum, zoek dan organisaties op die dat wel hebben. Denk aan de scholen zelf, maar ook aan organisaties die vaak in contact zijn met scholen zoals verbinders (zie ook punt 1). Op ‘Leerplan in beeld’ van SLO vind je de opbouw van het onderwijscurriculum. Wil je zien welke doelen het meest van toepassing zijn voor lesmateriaal met en over erfgoed? Bekijk dan dit overzicht:  

Aansluiten bij het onderwijscurriculum: voorbeelden uit de praktijk 

Maak duidelijk hoe jouw collectie en lesmateriaal aansluit bij het onderwijscurriculum, zo weten leraren voor welke vakken en lessen ze het kunnen gebruiken. Bij erfgoed denkt je al snel aan geschiedenis- of kunstlessen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om de verbinding met het curriculum te maken. Bijvoorbeeld erfgoedmateriaal uit de natuur voor een biologieles. We hebben 8 goede voorbeelden verzameld van erfgoedlesmateriaal die laten zien hoe zij de verbinding met het onderwijscurriculum maken:

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.