Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

2. Verken de behoefte van het onderwijs

Hoe kan jouw erfgoedcollectie het beste aansluiten bij het onderwijs en het curriculum? Als erfgoedinstelling heb je een belangrijk en interessant verhaal te vertellen dat je kunt verrijken met een inspirerende collectie aan waardevol erfgoed. Vanuit deze overtuiging wordt er lesmateriaal ontwikkeld dat inhoudelijk van hoge kwaliteit is, waarmee docenten hun lesstof interessanter zouden kunnen maken voor de leerlingen. Helaas wordt dit niet vanzelfsprekend door scholen gebruikt. 

Daarom is het belangrijk om eerst te verkennen waar de behoefte ligt op scholen. Hoe kiezen scholen hun lesmateriaal? Waar zit de aansluiting van jouw erfgoedcollectie met de vakken en thema’s die in het onderwijsprogramma aan bod komen? Waar zit ruimte op de scholen om met jouw kennis en collectie aan de slag te gaan? 

In Nederland hebben scholen de ruimte om onderwijs vanuit hun eigen visie te organiseren. Oriënteer je daarom eerst op hoe onderwijs in het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) wordt georganiseerd en hoe scholen van elkaar verschillen. Lees hier hoe je dit kunt onderzoeken voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Gebruik van cultureel lesmateriaal op school 

Het is belangrijk om te weten hoe leraren lesmateriaal inzetten tijdens hun lessen, zodat je daar bij het aanbieden van jouw materiaal rekening mee kunt houden. Volgen ze met name de lesmethode die op school gebruikt wordt? Dan helpt het de leraar als je aangeeft hoe jouw lesmateriaal zich verhoudt tot hun vaste methode, en welke onderdelen ze hiermee kunnen aanvullen of vervangen. Zie je dat de leraren zelf hun lessen vormgeven? Dan help je deze leraren door inspirerende bronnen uit jouw collectie aan te bieden die aansluiten bij de onderwerpen die ze behandelen.

Om jouw materiaal op een effectieve manier aan te bieden, moet je je oriënteren op hoe leraren lesmateriaal inzetten. Ter ondersteuning van deze oriëntatie ontwikkelt SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) handvatten samen met het programma ‘Digitaal erfgoed voor het onderwijs’. Hiermee krijg je van enkele scenario’s inzicht in verschillende manieren waarop school hun onderwijs organiseren en hoe leraren gebruik maken van lesmateriaal. Bijvoorbeeld de manier waarop zij hun lesmateriaal bepalen, hoe de dag eruit ziet, welke uitgangspunten leraren hebben bij het lesgeven en helpen van kinderen. 

Bekijk hier de pagina die het SLO heeft ontwikkeld met informatie over het inzetten van erfgoed in het onderwijs.

Aansluiten bij het onderwijscurriculum: leerdoelen in het po en vo 

Zorg ervoor dat de kennis en materiaal dat je aanbiedt past bij het curriculum van de school. Zo kunnen leraren dit aanbod inzetten als onderdeel van het onderwijsprogramma, waardoor meer leraren het materiaal gebruiken. Wanneer je onvoldoende kennis hebt van het onderwijscurriculum, zoek dan organisaties op die dat wel hebben. Denk aan de scholen zelf, maar ook aan organisaties die vaak in contact zijn met scholen zoals provinciale erfgoedhuizen; de zogenaamde verbinders (zie ook punt 1). Op ‘Leerplan in beeld’ van SLO vind je meer informatie over hoe het curriculum op scholen is opgebouwd. 

Aansluiten bij het onderwijscurriculum: voorbeelden uit de praktijk 

Maak duidelijk hoe jouw collectie en lesmateriaal aansluit bij het onderwijscurriculum, zo weten leraren voor welke vakken en lessen ze het kunnen gebruiken. Bij erfgoed denkt je al snel aan geschiedenis- of kunstlessen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om de verbinding met het curriculum te maken. Bijvoorbeeld erfgoedmateriaal uit de natuur voor een biologieles. Momenteel verzamelen wij goede voorbeelden van erfgoedlesmateriaal die laten zien hoe zij de verbinding met het onderwijscurriculum maken. Lees nu het eerste voorbeeld, over Expeditie Vrijheid. Weet jij nog een goed voorbeeld? Laat het weten!

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.