Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

2. Verken de behoefte van het onderwijs

Als culturele instelling wil je het onderwijs bereiken met jouw voorstellingen, tentoonstellingen, collecties en verhalen. Je maakt lesaanbod van hoge kwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat leraren en leerlingen dit gebruiken? Je moet hiervoor goed aansluiten op het onderwijs en het curriculum.

Daarom is het belangrijk om eerst te verkennen waar de behoefte ligt op scholen. Hoe kiezen scholen hun lesmateriaal? Waar zit de aansluiting van jouw erfgoedcollectie met de vakken en thema’s die in het onderwijsprogramma aan bod komen? Waar zit ruimte op de scholen om met jouw kennis en collectie aan de slag te gaan?

In Nederland hebben scholen de ruimte om onderwijs vanuit hun eigen visie te organiseren. Oriënteer je daarom eerst op hoe nderwijs in het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) wordt georganiseerd en hoe scholen van elkaar verschillen. Hieronder lees je hoe je dit kunt aanpakken.

Gebruik van lesmateriaal op school 

Het is belangrijk om te weten hoe leraren lesmateriaal gebruiken, zodat je daar bij het maken van jouw materiaal rekening mee kunt houden. Volgen ze met name de lesmethode die op school gebruikt wordt? Geef dan aan hoe jouw lesmateriaal zich verhoudt tot de methode, en welke onderdelen leraren hiermee kunnen aanvullen of vervangen. Zie je dat de leraren zelf hun lessen vormgeven? Dan help je hen door inspirerend materiaal aan te bieden dat aansluit bij de onderwerpen die ze behandelen. Bijvoorbeeld korte video’s of foto’s uit je collectie.

Wil je weten hoe verschillende soorten leraren materiaal inzetten? Het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, SLO ontwikkelde hiervoor handvatten, samen met het programma ‘Digitaal erfgoed voor het onderwijs’. De scenario's laten zien hoe scholen hun onderwijs organiseren en hoe leraren materiaal gebruiken. Ze geven inzicht in de manier waarop zij hun lesmateriaal kiezen, hoe de dag eruit ziet, en welke uitgangspunten leraren hebben bij het lesgeven en helpen van kinderen.

Bekijk hier de pagina die het SLO heeft ontwikkeld met informatie over het inzetten van erfgoed in het onderwijs.

Aansluiten bij het onderwijscurriculum: doelen in het po en vo 

Zorg ervoor dat je aansluit op het curriculum. Zo kunnen leraren jouw aanbod inzetten inpassen in hun onderwijsprogramma. Wanneer je onvoldoende kennis hebt van het onderwijscurriculum, zoek dan organisaties op die dat wel hebben. Bijvoorbeeld de scholen zelf, maar ook organisaties die vaak in contact zijn met scholen zoals provinciale erfgoedhuizen; de zogenaamde verbinders (zie ook stap 1).

Op ‘Leerplan in beeld’ van SLO vind je meer informatie over hoe het curriculum op scholen is opgebouwd.

Aansluiten bij het onderwijscurriculum: voorbeelden uit de praktijk 

Welke kansen zijn er om aan te sluiten op het curriculum? Denk niet te nauw. Zo denken mensen bij erfgoed bijvoorbeeld alleen aan een koppeling met het vak geschiedenis, maar er nog veel meer mogelijkheden. De voorbeelden hieronder beslaan het hele spectrum: van burgerschap tot rekenen.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.