Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Geschiedenis van DEN

DEN is hét kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie. De oorsprong van DEN ligt in het digitaal erfgoed, met de jaren is de focus verschoven naar digitale transformatie in de gehele cultuursector. 

DEN vandaag de dag

Over de jaren heeft DEN zich ontwikkeld tot kennisinstituut voor digitale transformatie in de gehele cultuursector. DEN inspireert de cultuursector om de kansen en mogelijkheden die de digitale transformatie biedt voor het cultuurgoed maximaal te benutten. Door kennis te delen met cultuurprofessionals kunnen zij onderbouwde keuzes kunnen maken op het gebied van cultuur en digitalisering. Daarnaast is er de DEN Academie: dé plek voor deskundigheidsbevordering waar strategie en operationele kennis samenkomen. In alles wat DEN doet staan de maatschappelijke meerwaarde en het belang van gebruikers voorop.

DEN door de jaren heen

Het begin: van consortium naar vereniging

In 1996 richtte een groep erfgoedinstellingen het consortium Digitaal Erfgoed Nederland op. De oprichters wilden het brede publiek beter bedienen met behulp van ICT. Door samen te werken aan een sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed creëerde de organisatie meerwaarde voor elke erfgoedinstelling, groot en klein. In 1999 werd vervolgens de Vereniging DEN opgericht die erfgoedinstellingen ondersteunde bij de professionalisering en verbetering van hun ICT-praktijk. De online platforms Cultuurwijzer voor breed publiek en Cultuurwijs voor onderwijs toonden het succes van het uitwisselen van digitale collectiegegevens tussen instellingen.

Van vereniging tot stichting

In 2005 veranderde DEN van een vereniging in een stichting. Vanuit deze onafhankelijkere positie zette DEN een kwaliteitszorgsysteem voor ICT in het erfgoed op. De focus lag op het verzamelen van kennis, standaarden, normen en tools voor de erfgoedsector. Ook vervulde DEN een platformfunctie voor de uitwisseling van kennis, praktijkvoorbeelden, ervaringen, ideeën en innovaties. Daarnaast werd het monitoren van bestaande kennis over ICT binnen erfgoedinstellingen en van het gebruik van standaarden, interoperabiliteit, samenwerking en samenhang ook een belangrijke taak van DEN. De Digitaal Erfgoedconferentie, in 2004 voor het eerst georganiseerd en afgewisseld met een internationale variant, werd voortgezet en trok elk jaar meer bezoekers.

Vanaf voorjaar 2021 organiseert DEN de Digitale Transformatie Conferentie.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.