Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Geschiedenis van DEN

DEN heeft zich sinds 1996 ontwikkeld tot wat het nu is: het kennisinstituut voor cultuur en digitale transformatie, met de kansen van de digitale transformatie in de culturele sector als hoofdthema. Sinds de start als consortium Digitaal Erfgoed Nederland in 1996 is er veel veranderd.

In den beginne; van consortium naar vereniging

In 1996 richtte een groep erfgoedinstellingen het consortium Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) op. De oprichters wilden het brede publiek beter bedienen met behulp van ICT. Door samen te werken aan een sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed wilde DEN meerwaarde creëren voor elke erfgoedinstelling, groot of klein. In 1999 werd vervolgens de Vereniging DEN opgericht. Als vereniging ondersteunde DEN erfgoedinstellingen bij de professionalisering en verbetering van hun ICT-praktijk.

Als ‘proof of concept’ ontwikkelde DEN twee online platforms; Cultuurwijzer voor een breed publiek en Cultuurwijs voor het onderwijs. Hiermee wilde DEN in de praktijk aantonen dat online samenwerking tussen verschillende soorten erfgoedinstellingen succesvol is, indien standaarden gebruikt worden om digitale collectie-gegevens uit te wisselen en te delen.

Stichting DEN

In 2005 veranderde DEN van een vereniging in een stichting. Vanuit deze onafhankelijkere positie zette DEN een kwaliteitszorgsysteem voor ICT in het erfgoed op. Stichting DEN ging zich richten op het verzamelen van kennis, standaarden, normen en tools voor de erfgoedsector. Ook vervulde DEN een platformfunctie voor de uitwisseling van kennis, best practices, ervaringen, ideeën en innovaties. Daarnaast werd het monitoren van bestaande kennis over ICT binnen erfgoedinstellingen en van het gebruik van standaarden, interoperabiliteit, samenwerking en samenhang ook een belangrijke taak van DEN. De Digitaal Erfgoedconferentie, in 2004 voor het eerst georganiseerd en afgewisseld met een internationale variant, werd voortgezet en trok elk jaar meer bezoekers.

Vanaf voorjaar 2021 organiseert DEN de Digitale Transformatie Conferentie.

DEN nu

Inmiddels heeft DEN zich ontwikkeld tot kennisinstituut voor digitale transformatie in de brede cultuursector. DEN inspireert de cultuursector om de kansen en mogelijkheden die de digitale transformatie biedt voor het cultuurgoed maximaal te benutten. DEN deelt de nodige kennis met cultuurprofessionals, zodat deze onderbouwde keuzes kunnen maken op het gebied van cultuur en digitalisering. Er is nu ook de DEN Academie: dé plek voor deskundigheidsbevordering waar strategie en operationele kennis over de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie in de cultuursector in samenhang worden aangeboden. De maatschappelijke meerwaarde en het belang van de gebruikers, nu en in de toekomst, staan voorop.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.