DEN volgt de Governance Code Cultuur en publiceert de laatste inhoudelijke en financiële jaarverslagen op de website. Lees hier de meest recente jaarverslagen vanaf 2012.

Voor het eerst geeft DEN met steun van OCW vanaf 2017 vorm en uitvoering aan een uitbreiding van het werkterrein naar het brede culturele veld, inclusief de cultuurproducerende instellingen. In de voorgaande jaren bewees DEN reeds zijn betekenis voor de digitalisering binnen de erfgoedsector. Vanaf 2017 levert DEN vanuit de kennisfunctie eveneens een bijdrage aan de digitalisering van de collecties van bijvoorbeeld podiumkunstinstellingen en instellingen voor beeldende kunst.

Download Created with Sketch.
Download het jaarverslag 2017

In het activiteitenverslag staan de werkzaamheden van 2017 opgesomd en beschreven.

 

Jaarverslagen in het archief

Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren:

Download Created with Sketch.
Jaarverslag DEN 2016

Download Created with Sketch.
Jaarverslag DEN 2015

Download Created with Sketch.
Jaarverslag DEN 2014

Download Created with Sketch.
Jaarverslag DEN 2013

Download Created with Sketch.
Jaarverslag DEN 2012

Jaarverslagen van DEN zijn beschikbaar vanaf 2001. Wil je weten wat DEN deed in een specifiek jaar tussen 2001 en 2012? Vraag dan het jaarverslag op via communicatie@den.nl

Deel dit artikel