Onderzoek naar één gezamenlijke interactieve digitale ruimte voor de cultuursector

Als dé aanjager van digitale transformatie voor cultuur, onderzoekt DEN de mogelijkheden voor een gezamenlijk initiatief gericht op één digitale interactieve ruimte voor de cultuursector. Lees verder voor de tussenbalans.

3 min. lezen

DEN is de aanjager van digitale transformatie in de cultuursector, en doet dit door het stimuleren van innovatie, aanbieden van kennis en tools, bevorderen van samenwerking en het organiseren van opleidingen. Daarmee wordt digitale transformatie hanteerbaar zodat cultuurprofessionals er zelf mee aan de slag gaan.

Daarnaast is DEN sectorbreed actief in het doorontwikkelen van de omgeving –het ecosysteem- van culturele organisaties om het proces digitale transformatie een stimulans te geven. Onderdeel van het doorontwikkelde ecosysteem kan volgens DEN de vormgeving zijn van één digitale interactieve ruimte waar cultuur en publiek samenkomen.

“Uit de DEN scenariostudie voor het ‘Publiek van de toekomst’ blijkt hoe essentieel de digitale en hybride infrastructuur in de toekomst is voor het maken, vinden, binden en beleven van cultuur. Steeds meer culturele instellingen en makers zetten een digitale transformatie in gang. Om dit succesvol te doen heeft een instelling ook een omgeving nodig die deze fundamentele andere manier van werken stimuleert en verder brengt. ”, aldus Maaike Verberk, directeur DEN.

Basisverkenning

Voor het onderzoeken van één gezamenlijke interactieve digitale ruimte is DEN een basisverkenning gestart waarbij experts van binnen en buiten de sector zijn bevraagd. Deze basisverkenning bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een onderzoek door TNO (Opent een externe link) in opdracht van DEN voor perspectieven en inzichten op één digitale interactieve ruimte.
  2. Een uitgebreide scenariostudie (Opent een externe link) door DEN voor het ‘Publiek van de toekomst’.
  3. Verkregen inzichten door DEN uit intensieve contacten met digitale voorlopers in de sector.

De conclusies van deze brede basisverkenning zijn te lezen in DEN’s notitie ‘Onderzoek naar één gezamenlijke digitale ruimte voor cultuuraanbod en cultuurpubliek (Opent een externe link)’.

Hoe nu verder?

Momenteel voert DEN nog twee verkenningen uit:

  1. Samen met Playgrounds, het platform voor makers op gebied van animatie, gaming en film, worden mogelijkheden van ‘online interactie met makers en publiek’ getest.
  2. Samen met Motivaction wordt een publieksonderzoek uitgevoerd (kwalitatief en kwantitatief) naar de behoefte aan én beleving van cultuur in een digitale ruimte.

Vervolgens maakt DEN een kwalitatief overzicht van relevante, bestaande digitale ruimtes waar cultureel aanbod en publiek samenkomen, in Nederland en internationaal, om te bepalen wat de succesfactoren zijn. Aan de hand van de resultaten wordt met partijen die al ervaring hebben met het tonen van cultureel aanbod in een eigen digitale ruimte geïnventariseerd hoe één gezamenlijke interactieve digitale ruimte in Nederland ingericht kan worden.

Op basis hiervan gaat DEN de vervolgstappen bepalen, zodat medio 2024 duidelijk wordt wat noodzakelijk is om dit voor de Nederlandse cultuursector te organiseren.

Wil je op de hoogte blijven van het onderzoek naar één gezamenlijke interactieve digitale ruimte voor de cultuursector? Schrijf je in voor de DEN nieuwsbrief en volg DEN op LinkedIn.

Wat verstaan we onder een interactieve digitale ruimte?

Interactieve digitale ruimte: één gezamenlijke plek waar cultuuraanbod en publiek samenkomen. Met als doel nieuwe digitale creatie, voorwaarden voor businessmodellen en vergroting van de toegankelijkheid.

Deel dit nieuws artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Alles wat je wil weten over digitale transformatie. Vol tips, kennis en inspiratie.