Versnellen van de digitale transformatie, we kunnen doorpakken!

Staatsecretaris Uslu heeft een structurele verhoging van de subsidie aan DEN toegezegd om de digitale transformatie van de cultuursector te versnellen. Als kennisinstituut cultuur & digitale transformatie zijn wij blij dat de noodzaak hiervan wordt gezien.

3 min. lezen

"In een wereld die steeds verder digitaliseert, willen we de sector zo goed mogelijk helpen om daarop in te spelen. De samenleving verandert, evenals de wensen en verwachtingen van huidige en toekomstige bezoekers," aldus Maaike Verberk, directeur van DEN. "De extra middelen stellen ons in staat om die slag te maken, zodat de sector niets aan relevantie verliest en zelfs kan groeien. We willen culturele instellingen bewust maken van wat de digitale (on)mogelijkheden zijn en ze stimuleren en ondersteunen daarvan gebruik te maken."

Dit doen we om de sector te versterken

De middelen die vrijkomen zetten wij onder meer in om:

  • Aanvullende methodieken en tools te ontwikkelen om de noodzakelijke veranderingen op alle niveaus binnen culturele organisaties aan te jagen.
  • Een groeiende community van cultuurprofessionals rondom digitale innovatie te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen voor deskundigheidsbevordering en leernetwerken.
  • Mogelijkheden en kansen te verkennen van een digitale ruimte waar cultuur, makers en publiek elkaar vinden, binden en raken. Daarbij hebben we specifiek oog voor de mogelijkheden om door digitale toepassingen de toegankelijkheid van cultuur te vergroten en inclusiever te maken.

Lees de brief van staatssecretaris Uslu

De sector samenbrengen

We beseffen maar al te goed dat de uitdagingen van de digitale transformatie groot en complex zijn, het is daarom belangrijker dan ooit dat we de sector samenbrengen. Alleen door kennis, deskundigheid en netwerken te bundelen, zijn we in staat de benodigde schaalgrootte en slagkracht te ontwikkelen. Als kennisinstituut zullen we, vanuit onze onafhankelijke positie en expertise alles in het werk stellen om dit daadwerkelijk te realiseren. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook buiten de sector en internationaal. Daar werken we mee samen en kunnen wij van leren.

Het is belangrijk dat de vrijgekomen middelen structureel zijn. Zo kunnen we meer instellingen op strategisch en uitvoerend niveau ondersteunen in hun digitale transformatie. DEN kijkt ernaar uit om met veel enthousiasme samen met iedereen in de sector aan de slag te gaan. Want alleen samen brengen we de digitale transformatie op gang. Samen bereiken we het publiek van de toekomst.

Start met digitale transformatie

Meer weten over digitale transformatie en hoe jouw organisatie hier stappen in kan zetten? Wij helpen je grip te krijgen op dit onderwerp met tips, voorbeelden en stappenplannen. Ontdek wat digitale transformatie voor jou betekent.

Deel dit nieuws artikel

De DEN nieuwsbrief. Iedere maand in je inbox.

Tips, inspiratie en kennis over alles wat je wilt weten rondom digitale transformatie.