Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Veldonderzoek DEN: Inbedding en samenwerking versterkt digitale cultuureducatie

Educatie is een kerntaak van veel instellingen vanuit de sectorbrede missie om kunst en cultuur te delen met het publiek. Jongeren van nu kennen geen wereld zonder internet en de samenleving wordt digitaler. DEN deed daarom veldonderzoek onder educatoren en experts om in kaart te brengen hoe we de sector kunnen ondersteunen bij digitale cultuureducatie.

Sectorbrede vraag

Er zijn grote kansen voor digitale transformatie, juist op het gebied van cultuureducatie waarbij jongeren een cruciale doelgroep zijn. Een doelgroep die zich al veel online begeeft. Voor culturele instellingen is het een uitdaging om aan te sluiten bij hun behoeften. Maar: jongeren van nu zijn het publiek van de toekomst. De vraag hoe je digitale middelen inzet voor cultuureducatie is daardoor en door de coronapandemie extra relevant.

DEN deed veel kennis op over digitale cultuureducatie in het programma ‘Ontsluiting digitaal erfgoed voor het onderwijs’ (2019-2021). Het doel van dit programma was om erfgoed een betere en meer betekenisvolle plek geven in het primair en voortgezet onderwijs met hulp van digitale middelen. Het resultaat: een Stappenplan Digitale Cultuureducatie. DEN ontwikkelt het stappenplan door, omdat deze vragen ook buiten de erfgoedsector spelen.

Veldonderzoek

Eind 2021 zetten wij de eerste stap in deze doorontwikkeling: een veldonderzoek naar de behoeften, kennisniveaus en ervaringen in het bredere culturele veld. We interviewden hiervoor 34 educatoren en experts, met name van presenterende en producerende cultuurinstellingen.

Het onderzoek resulteerde in twee concrete actiepunten: meer uitwisseling en samenwerking binnen het vakgebied en digitale waardecreatie als onderdeel van digitale transformatie. DEN gaat hiermee aan de slag om de bewustwording van de mogelijkheden van digitale cultuureducatie te vergroten.

Download het veldonderzoek

Via verbinding naar transformatie

Thema's
Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.