Erik Schrijvers

Onderzoeker en projectleider Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Erik Schrijvers onderzoekt maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van technologie en beleid. "Digitalisering verandert veel, en dat proces moet je zelf willen sturen op verschillende niveaus.”

Over Erik

Erik houdt zich als onderzoeker en projectleider bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid bezig met maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van technologie en beleid. Bijvoorbeeld over nieuwe regels voor het internet en de omgang met kunstmatige intelligentie in de samenleving. Binnen de DEN Raad van Toezicht bekijkt hij hoe wij als organisatie sturing kunnen geven aan de omgang met digitale transformatie.

Ik denk dat we op een beslissend moment staan in onze omgang met digitale technologie. Niet alleen in technisch en economisch, maar vooral in maatschappelijk opzicht. Digitalisering verandert veel, en dat proces moet je zelf willen sturen op verschillende niveaus.”

Een ruimere blik biedt kansen. Veel sectoren staan op het gebied van digitale transformatie voor dezelfde opgaven, vindt Erik. "De cultuursector zou de blik meer naar buiten kunnen richten om te zien hoe anderen digitalisering aanpakken, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs of de game-industrie."

De DEN nieuwsbrief vol inspiratie en kennis.

Iedere maand in je inbox!