Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Hoe bewaar je digitale informatie voor de toekomst?

Wanneer je je fysieke archief of een deel daarvan digitaal wilt bewaren, kan je dit digitaliseren. Wanneer je je huidige werkproces - of een deel daarvan - wilt bewaren, zal het vaak om al digitale informatie gaan. Beide situaties vragen om kennis, bijvoorbeeld hoe om te gaan met tekstdocumenten, foto’s en audio- en video-opnames.

Als je delen van je archief of collectie op de juiste manier digitaal wilt bewaren, moet je met veel aspecten rekening houden:

  • Selectie van materiaal, geschikt maken voor digitaliseren
  • De juiste apparatuur
  • Een goede en betrouwbare dienstenleverancier
  • Kwaliteitseisen opstellen
  • Keuze maken in welke bestandsformaten je het beste kan opslaan
  • Een plek om de gedigitaliseerde documenten en objecten te bewaren

 

Is er een ‘juiste manier’ van digitaliseren?

De essentiële eigenschappen van het fysieke object en de functie die de digitale reproductie krijgt, zijn bepalend voor de manier waarop een object wordt gedigitaliseerd en voor de keuze van de kwaliteitscriteria en toegepaste standaarden. Voor elk soort object is een eigen wijze van digitaliseren nodig. Daarnaast zijn sommige erfgoedobjecten digitaal geboren. Deze zijn dan al digitaal, maar je moet ze soms reproduceren om goed te kunnen bewaren en opnieuw te gebruiken.

 

Gebruik van standaarden

Als je documenten en objecten in je archief of collectie digitaal bewaart, kun je materiaal of activiteiten van je organisatie uit het verleden online beschikbaar maken. Bij het opslaan en bewaren kun je gebruikmaken van standaarden. Door rekening te houden met bestaande standaarden wordt je cultuurinformatie herbruikbaar. Niet alleen voor eigen gebruik of binnen je organisatie, maar ook bijvoorbeeld door je publiek.

Een standaard is een officiële, nationaal of internationaal overeengekomen afspraak (geregistreerd bij een standaardisatie-instituut als ISO) of een in de praktijk algemeen gebruikte afspraak ('de facto standaard').

Het gebruik van de juiste standaarden vergroot de kwaliteit, uitwisselbaarheid en duurzaamheid van de gedigitaliseerde bestanden.

-

Delen van bovenstaande tekst zijn letterlijk of in licht aangepaste vorm overgenomen uit project Tracks. Dit materiaal is, net als de inhoud van deze pagina, beschikbaar onder een CC-BY-licentie.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.