Wie is je publiek? Zijn gebruikers van een app ook bezoekers in de zaal? Hoe ervaren mensen de kennismaking met jouw organisatie, wat nemen bezoekers mee van je voorstellingen? We hebben een aantal themapagina’s die op deze vragen aansluiten: Gebruikers, Bezoekers, Statistiek en Impact.

In deze themagroep vind je relevante informatie over gebruikers en bezoekers, maar ook over het bijhouden van statistieken over deze gebruikers of het meten van je niet-geldelijke waarde: je impact.

Gebruikers kunnen mensen zijn die je collectie raadplegen, je app downloaden of een dienst afnemen. Bij bezoekers denk je vaker aan mensen die naar een voorstelling of expositie gaan, maar ze kunnen ook een virtueel bezoek brengen aan je website. Om aan deze verschillende invalshoeken tegemoet te komen, heeft elk van deze thema’s een aparte pagina met de meest relevante content. De inhoud kan grotendeels overlappen met een van de andere thema’s. 

Deel dit artikel