Metadata

Met metadata leg je alle gegevens vast over fysieke en digitale objecten. Technische en administratieve gegevens, over de vindbaarheid en relatie tot andere objecten. Goede metadata zijn onmisbaar.