Materiaal

Digitale bestanden, ontstaan tijdens het productieproces of creatieve proces, die een voorstelling vastleggen of online verspreiden; Het is allemaal digitaal materiaal. Wat doe je er vervolgens mee?