Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Praktijkvoorbeelden

Hier vind je tools en voorbeelden over het gebruik van publieksdata in de praktijk. Laat je inspireren.

Het Culturele Doelgroepenmodel

Rotterdam Festivals

Eind jaren negentig nam de culturele sector in Rotterdam het initiatief om meer grip te krijgen op het thema publieksbereik. Een aantal jaren later ontwikkelde Rotterdam Festivals het Culturele Doelgroepenmodel. In dit model segmenteren we publiek op basis van cultureel gedrag en voorkeuren. Eerst in drie hoofdgroepen: Intensief, Medium en Licht (kijkend naar gebruik van het huidige kunst- en cultuuraanbod) en vervolgens naar de 11 culturele doelgroepen. Het model is tot stand gekomen door data over cultuurgedrag te combineren met algemene Whize-informatie. Deze methode geeft onder meer inzicht in: demografie, socio-economische kenmerken, media- en internetgebruik, cultuur en gedrag van huidig publiek en (potentiële) doelgroepen.

Culturele Smaak van Brabanders

Kunstloc Brabant
Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, wil Kunstloc Brabant grip krijgen op de manier waarop mensen cultuur bezoeken, beoefenen en ondersteunen. In het voorjaar van 2020 is gestart met het bouwen van een interactief dashboard, om data en inzichten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de instellingen.

Deel dit artikel

This website is automatically translated by Google Translation. Some translations might not be correct.