Verslag van bijeenkomst Regioprofielen

Op 6 december vond in de Philharmonie Haarlem de bijeenkomst 'Samenwerking tussen stad, regio en staat en het toekomstig cultuurbeleid' plaats. Via Kunsten '92 is een verslag verschenen.

De middag was opgebouwd uit vier onderdelen:

Deel 1. Sectorperspectief
Kort statement door enkele vertegenwoordigers uit de cultuursector over de gedroomde uitkomst van het proces rondom de regioprofielen. Wat zou volgens u het minimaal resultaat moeten zijn om het voor de sector de moeite waard te laten zijn? Met: Viktorien van Hulst (directeur Theaterfestival Boulevard), Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal), Jos van Hulst (Theatergroep Suburbia), Harmen van der Hoek (zakelijk directeur NNT).

Deel 2. Het perspectief van Rijk en Raad voor Cultuur
Aan landelijke spelers stellen we de volgende vragen: Waarom deden we dit ook alweer allemaal? Waar staan we in het proces? Wat vindt wanneer plaats? Wat mogen we volgens u verwachten van het resultaat? Met: Sara Knijff (plaatsvervangend directeur Erfgoed en Kunsten OCW) en Jakob van der Waarden (directeur Raad voor Cultuur).

Deel 3. Het perspectief van de (cultuur)beleidsexpert
Analytische beschouwing door Cor Wijn op de geproduceerde Regioprofielen.

Deel 4. Interactie
Hoe halen we met de zaal het beste resultaat uit de ontmoeting tussen de drie voorgaande perspectieven? Alle sprekers waar enigszins relevant worden weer bevraagd en betrokken.

 

Lees het verslag online bij Kunsten '92.

 

Thema's
Deel dit artikel