Publicatie: Het culturele leven

Het sociaal en cultureel planbureau heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin het culturele leven in Nederland in kaart wordt gebracht aan de hand van 14 domeinen. DEN heeft bijgedragen aan de expertmeetings voorafgaand aan deze publicatie. Daarnaast zijn er voor het rapport statistieken van ENUMERATE gebruikt.

Het culturele leven is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven en voor velen ook van het individuele leven. Het heeft ruimtelijke, sociale en economische betekenis, het biedt mogelijkheden tot identificatie en discussie, tot ontspanning en (zelf)reflectie.

Rapportage over het culturele leven

In dit rapport presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. Dit model is vervolgens in dit rapport toegepast om het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van tal van bronnen uit en over het culturele leven.


De gegevens over culturele betrokkenheid zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit het SCP/CBS veldwerk Vrijetijdsomnibus (VTO). Tal van details uit dat onderzoek worden in dit rapport voor het eerst gepubliceerd.

 

Bron: SCP.nl

Thema's
Deel dit artikel