Direct naar de inhoud Direct naar het menu Direct naar de zoekfunctie Direct naar de footer

Maatschappelijk impact van CLARIAH-PLUS: Oproep voor voorstellen

Het CLARIAH-PLUS bestuur heeft een oproep uitgeschreven voor voorstellen van projecten die de maatschappelijke impact van CLARIAH bevorderen. Deadline voor het indienen van voorstellen is 4 oktober 2020.

Het CLARIAH-PLUS bestuur vindt het van groot belang dat de CLARIAH-infrastructuur niet alleen door wetenschappelijk onderzoekers gebruikt wordt, maar ook een rol kan spelen buiten het wetenschappelijk onderzoek, en zo een maatschappelijke en/of commerciële impact kan hebben.

Het CLARIAH-PLUS bestuur stelt middelen ter beschikking voor het stimuleren van activiteiten die de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH vergroten. Iedere onderzoeker binnen Nederland kan daar een aanvraag voor doen. Het gaat daarbij om kleine exploratieve projecten die eventueel vooronderzoek doen om tot een groter extern gefinancierd project te komen. Voorwaarden voor dergelijke projecten of activiteiten zijn:

  • Ze bevorderen de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH en adresseren dus maatschappelijke en/of commerciële thema’s of problemen.
  • Ze sluiten aan bij thema’s en onderzoeksvragen uit de geesteswetenschap, en in het bijzonder bij kernthema’s en -disciplines van CLARIAH-PLUS.
  • De thematiek sluit aan bij thema’s uit de TopSectoren, de Nationale Wetenschapsagenda, de Open Science beweging (zie bijv. hier), of sectorplannen van het ministerie van OCW (o.a dat voor de SSH).
  • Er is co-financiering van een maatschappelijke partner, voor minimaal de helft van het budget, als in-kind of als in-cash.
  • Indien ook een bijdrage vanuit CLARIAH-PLUS nodig zou zijn, is de maximale bijdrage per aanvraag € 10K.
  • Een in CLARIAH-PLUS actieve onderzoeker of onderzoeksgroep levert een actieve bijdrage aan het project.

Het totale budget in CLARIAH-PLUS voor dit beleid is € 70K.

 

Praktische informatie

Voorstellen kunnen tot en met uiterlijk 4 oktober worden ingediend. Op de website van CLARIAH vind je meer informatie over hoe je een voorstel kunt indienen.

Thema's
Deel dit artikel