De Staat van Cultuur 4

Aan de hand van gesprekken en de nieuwste data uit onder andere de Cultuurindex Nederland biedt De Staat van Cultuur 4 een overzicht van hoe de culturele sector er op dit moment voorstaat en van de belangrijkste thema’s en discussies die er leven.

De Staat van Cultuur is een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de culturele sector. In september 2019 kwamen 60 professionals uit de culturele sector in verschillende focusgroepen bijeen bij de Boekmanstichting om gezamenlijk na te denken over twee grote vragen. Welke belangrijke ontwikkelingen doen zich op dit moment voor binnen jouw sector? En welke ontwikkelingen verwacht je daarnaast in de nabije toekomst?

Aan de hand van deze gesprekken, de nieuwste data in de Cultuurindex Nederland en talloze aanvullende cijfers en onderzoeken biedt De Staat van Cultuur 4 in tien beknopte hoofdstukken een overzicht van hoe de culturele sector er op dit moment voorstaat.

Thema's
Deel dit artikel